INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

Published: Mart 2021 İssue:1 Volume:6

Mart 2021 Volume:6

ISSN: 2687 - 4385

E-ISSN: 2687-6248

 

Latest Journal: Mart 2021

Mart 2021 / Issue:1 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Assistant Editor: Öğr. Gör. Gültekin Erdal

Published Papers:
Araştırmacı. Taha ALTINSOY ; Doç.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Evaluation of 5th Grade Music Program (2017) According to Stufflebeam's CIPP Model ,11
5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (2017) STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.001
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:25 | Downloaded: 14

Dr.Öğr.Üyesi. Nazan OSKAY
Textile Approaches in Osman Hamdi Bey's Paintings and Reflections of Women's Clothing Forms of the Period,37
OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOLARINDA TEKSTİL YAKLAŞIMLAR VE DÖNEMİN KADIN GİYİM FORMLARININ YANSIMALARI
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.002
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:19 | Downloaded: 7

Dr.Öğr.Üyesi. Çiğdem MENTEŞOĞLU CHATZOUDAS
A Look at the Theme of Motherhood in Contemporary Painting in the Context of Art and Experience: Jenny Saville,55
SANAT VE DENEYİM BAĞLAMINDA RESİMDE ANNELİK TEMASINA BAKIŞ: JENNY SAVİLLE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.003
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:16 | Downloaded: 12

Araştırmacı. Hakkı ŞİMŞEK ; Doktora. Tolga KARA
Investigation of Secondary School Students 'Level of Compliance With Universal Moral Values in Terms of Class and Gender Variables,69
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EVRENSEL AHLÂKİ DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN SINIF VE CİNSİYET DEĞİŞKİNLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.004
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:18 | Downloaded: 10

Arş.Gör.. Gülhis DUYGUN GÜRKIVRAK
The Effect Of Nudges On Perception Of The Urban Space,84
DÜRTÜLERİN KENTSEL MEKAN ALGISINA ETKİLERİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.005
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:14 | Downloaded: 11

Doktora. Dilan ÇELİK ; Doç.Dr.. Eylem GÜZEL
Islamic Religious Architecture in the Engravings of Eugène Flandin,95
EUGÈNE FLANDİN’İN GRAVÜRLERİNDE İSLAM DİNÎ MİMARİSİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.006
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:21 | Downloaded: 19

Öğr.Gör.. TANAY ÖZTÜRK Aycel Derya ; Prof.Dr.. Serap BUYURGAN
TEKNOLOJİNİN 7-9 YAŞ GRUBU ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ ,111
The Effect of Technology On 7-9 Year-Old Children’s Pictures
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.007
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:22 | Downloaded: 11