INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Haziran 2022

Aralık 2019 / Issue:2 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Araştırmacı. Yahya ŞENTÜRK
Opinions Of Social Studies Teachers About Entrepreneurship Teaching,98-132
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Girişimcilik Eğitimine İlişkin Görüşleri
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.07
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:62 | Downloaded: 19

Doktora. Elif Burcu ULUN
Values Education in Children's Novels of Cahit Ucuk,133-145
Cahit Uçuk’un Çocuk Romanlarında Değerler Eğitimi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.08
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:49 | Downloaded: 23

Doç.Dr.. Songül ARAL
Malatya Winged Rug Weaves,146-168
Malatya Kanatlı Kilim Dokumaları
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.09
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:43 | Downloaded: 18

Doç.Dr.. Meral BATUR ; Yüksek Lisans. Alparslan BAŞDOĞAN
The Reflection Of The God Pan Symbol In Greek Mythology In The Context Of Nature On The Art Of Painting ,169-182
Yunan Mitolojisindeki Tanrı Pan Sembolünün Doğa Bağlamında Resim Sanatına Yansıması
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.10
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:71 | Downloaded: 41

Dr.. Gökçe Aysun KILIÇ
Printmaking in the Light of Futurism: The Case of the Grosvenor School of Modern Art,183-194
Fütürizm Işığında Baskıresim: Grosvenor Modern Sanat Okulu Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.11
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:46 | Downloaded: 26