INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: June 2024 Issu

Haziran 2024 / Issue:2 Volume: 9 / ISSN: 2687-4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor:
Technical Editor:

Published Papers:
Öğr.Gör.. İsmet Toksöz
Tarihsel Üstkurmacada Hikâye Anlatımı ve Travma: Penelope Lively’nin Ay Kırıkları Romanı ,103-113
Storytelling and Trauma in Historiographic Metafiction: Penelope Lively’s Moon Tiger
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11672484
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:156 | Downloaded: 49

Öğr.Gör.. Hande Bilvar ; Doç.Dr.. Özlem Uslu
Tekstil Baskı Desenlerinde Renk Ögesi Üzerine Bir Araştırma (1960 – 1970),114-139
A Study on the Element of Color in Textile Printing Patterns (1960 – 1970)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11672712
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:338 | Downloaded: 54

Prof.Dr.. Gökhan ARI ; Doktora. Gamze YILMAZ
Noktalama İşaretleri ile İlgili Yayımlanan Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi,140-159
Examination of Articles and Theses Publıshed on Punctuation Marks
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11673938
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:150 | Downloaded: 51

Doç.Dr.. Ebru DEDE
Çağdaş Sanat Pratiklerinde Göç ve Kimlik Temsilleri,160-174
Migration And Identity Representations In Contemporary Art Practices
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11678568
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:224 | Downloaded: 48

Doç.Dr.. Elif TARLAKAZAN ; Doç.Dr.. Burak Erhan TARLAKAZAN
Görsel Kimlik Tasarımında Yerel Unsurların Önemi ,175-190
The Importance Of Local Factors In Visual Identity Design
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11682177
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:108 | Downloaded: 55