INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Eylül 2021-Güz Dönemi

Eylül 2021 / Issue:3 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-62483
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Dr.. Ayşe Gül KABAKCI ; Doç.Dr.. Seda AYVAZOĞLU ; Prof.Dr.. Memduha Gülhal BOZKIR
Determining The Anatomical Locations Of Possible Injuries For Professional Ballet Dancers,301-310
Profesyonel Bale Dansçıları İçin Olası Sakatlanmaların Anatomik Konumlarının Belirlenmesi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.019
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:72 | Downloaded: 33

Prof.Dr.. Emin ATASOY ; Doç.Dr.. Erol KAPLUHAN ; Prof.Dr.. Kulyash Duisenbaevna KAİMULDİNOVA
Multidimensional Geographic Portrait of The Republic of Buryatia,311-347
BURYAT CUMHURİYETİ’NİN ÇOK BOYUTLU COĞRAFİ PORTRESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.020
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:76 | Downloaded: 31

Arş.Gör.. Duygu SEZGİN
Turkish Woman and Visibility in Periodical Publication’s Illustrations from the Ottoman to the Present (Kafa, Masa, Ot Magazine Examples and Reviews),348-369
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SÜRELİ YAYIN İLLÜSTRASYONLARINDA TÜRK KADINI VE GÖRÜNÜRLÜĞÜ (KAFA, MASA, OT DERGİ ÖRNEKLERİ VE DEĞERLENDİRMELER)
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.021
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:175 | Downloaded: 70

Doç.Dr.. Didem ERTEN BİLGİÇ ; Yüksek Lisans. Emine KESKİN
Designing Children's Libraries Suitable For The Visual Perception Development Of Preschool Children,370-400
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMİNE UYGUN TASARLANMASI
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.022
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:108 | Downloaded: 31

Araştırmacı. Zeynep Tuğba ERDEN ; Doç.Dr.. Nigar İPEK EĞİLMEZ
Determination of Middle School Students’ Writing Dispositions,401-416
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.023
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:142 | Downloaded: 69

Dr.Öğr.Üyesi. Sultan SÖKMEN ; Doç.Dr.. Zeynep BALKANAL
Examples Of Sahmeran Fıgures In Anatolıan Art,417.-447
ANADOLU SANATINDA ŞAHMERAN FİGÜRLÜ ÖRNEKLER
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.024
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:145 | Downloaded: 67