INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

(ING)

Articles submitted to the International Journal of Human and Art Research are subjected to the İthenticate similarity report before the referee process. The citation rate of the articles from a single source should not exceed 3% and the total citation rate should not exceed 20%. Otherwise, the article is returned to its author. The author can reload the article after making the necessary edits.

(TR)

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem sürecinden önce İthenticate benzerlik raporuna tabi tutulur. Tek kaynaktan yapılan makalelerin atıf oranı %3'ü ve toplam atıf oranı %20''yi geçmemelidir. Aksi takdirde makale yazarına iade edilir. Yazar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makaleyi yeniden yükleyebilir.

Viewed: 1388