INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Bahar Dönemi 2023

Mart 2023 / Issue:1 Volume: 8 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Şükrü Baştürk
Technical Editor: Şükrü Kaya

Published Papers:
Doç.Dr.. Zeynep Balkanal
Peşkir (Towel) Wovens Made By Ballıpınar Village Pomaks,14
Ballıpınar Köyü Pomakları Tarafından Üretilmiş Peşkir Dokumaları
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7727937
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:13 | Downloaded: 8

Araştırmacı. Maja MILOSAVLJEVIC ; Prof.Dr.. Süleyman EROĞLU
Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe and Ucimo Srpski 1 Cultural Transfer in Basic Level Textbooks,27
Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe ve Ucimo Srpski 1 Temel Düzey Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar
DOI: https://doi.org/10.5281/ zenodo.7728066
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:186 | Downloaded: 28

Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa GÜLEN
Van Meher Gate Sanctuary A Suggestions For Reassessment And Conservation,42
Van Meher Kapı Kutsal Alanı’nın Yeniden Değerlendirilmesi ve Koruma Yaklaşımı İçin Bir Öneri
DOI: :https://doi.org/10.5281/ zenodo.7730055
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:6 | Downloaded: 5

Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet Yiğit ERSOYDAN
Semiotic Analysis of The Songs Used in The Pepee Cartoon in The Context of Concepts,55
Pepee Çizgi Filminde Kullanılan Şarkılarının Kavramlar Bağlamında Göstergebilimsel (Semiyotik) Analizi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7730381
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:6 | Downloaded: 5

Doç.Dr.. Şirin İLKÖRÜCÜ ; Doç.Dr.. Menekşe Seden TAPAN BROUTİN
The Case Study Of Mathematics Teachers' Application Of The Brain-Education Relationship İn Their Lessons,68
Matematik Öğretmenlerinin Beyin-Eğitim İlişkisini Derslerinde Uygulamalarına İlişkin Durum Çalışması
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7733049
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:13 | Downloaded: 6

Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa GÜRGÜLER
Traditional Textile Art Carpet and Conceptual Art,85
Geleneksel Tekstil Sanatı Halı ve Kavramsal Sanat
DOI: DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7742039
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:8 | Downloaded: 5