INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Published: Aralık 2020 İssue:6 Volume:5

Aralık 2020 Volume:5

ISSN: 2687- 4385

E-ISSN: 2687-6248

 

Latest Journal: Aralık 2020

Aralık 2020 / Issue:6 Volume: 5 / ISSN: 2687- 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Hülya TAŞ
Assistant Editor: Öğr. Gör. Gültekin Erdal

Published Papers:
Prof.Dr.. Kelime Erdal ; Doktora. Esin Karahanoğlu ; Doktora. Hatice Gerekten ; Doktora. Mehmet Mustafa Marangoz ; Arş.Gör.. Meltem Merve Konu
Mother-Father And Youth Models In Youth Period Books,56-67
GENÇLİK DÖNEMİ KİTAPLARINDA ANNE-BABA VE GENÇ MODELLERİ
DOI: https://orcid.org/0000-0001-8205-2530
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:498 | Downloaded: 28

Prof.Dr.. Emin ATASOY
Tourism Symbol Of The Philippines Republic: The Boracay Island,68-80
Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası
DOI: https://orcid.org/ 0000-0002-1473-7420
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:47 | Downloaded: 14

Arş.Gör.. Sinem GÜNEŞ ; Doç.Dr.. Deniz DEMİRARSLAN
Sustainability and Environmental Approaches in Furniture Design,81-99
Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar
DOI: https://orcid.org/0000-0001-9071-9913
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:83 | Downloaded: 31

Araştırmacı. Gülizar KAYA ; Doç.Dr.. Ersin ŞAHİN ; Prof.Dr.. Rüçhan ÖZKILIÇ UZ
Determination of ScienceTeachers' Opinions on STEM Educationand Applications (Bursa Province Case),100-113
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimi ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Bursa İli Örneği)
DOI: https://orcid.org/0000-0002-7750-8406
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:54 | Downloaded: 13