INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

                                                       

                                                                      IJHAR

                                 Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

                           International Journal of Humanities and Art Researches

                                   

 Yayın İlkeleri 

Genel İlkeler: Bursa Uludağ Gelişim Akademisi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (International Journal of Humanities and Art Researches), yaz ve kış aylarında, 20 Haziran ve 20 Aralık tarihlerinde hem online hem de basılı olarak yılda 2 defa yayımlanır.  Basılı dergiler isteyen yazarlara ücretsiz gönderilir. Makalelerin tamamı http://www.Ijhar.net ve http://www.Ijhar.org adresinden online olarak ücretsiz okunabilir,  2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir. IJHAR, makale yayını veya farklı giderler adı altında yazardan ücret talep etmez. IJHAR, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir.  Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.

Publishing Principles

General Principles: The International Journal of Humanities and Art Researches (Ijhar), which started its publication life in 2016 within the Bursa Uludağ Gelişim Akademisi, is published twice a year both online and in print on 20 June and 20 December in summer and winter. Printed journals are sent free of charge to authors who wish. All of the articles can be read online free of charge at http://www.Ijhar.net and http://www.Ijhar.org, as of 2020, the entire archive can be accessed free of charge in accordance with the open access policy. IJHAR does not charge the author under the name of article publication or other expenses. IJHAR, when it deems necessary, opens certain fields to the discussion by issuing a special issue or aims to express its gratitude to scientists and artists who have a say in their fields and have gained a reputation in the country and abroad. The decision and authority on this subject belong to the scientific and publishing board.

Open Acces Politikası: Ijhar, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Open Acces Policy: Ijhar is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access means that "scientific literature that has been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data to the software and available for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers."
Any author who sends an article to Ijhar is deemed to have accepted this policy.

Viewed: 866