INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

(ING) Valuation of Incoming Articles:

Blind Referee Type

The International Journal of Human and Art Studies (Ijhar) uses the double-blind method in all studies' evaluation processes. In the double-blind method, the author and referee identities of the studies are hidden.

(TR) Gelen Yazıların Değerlendirilmesi: 

Körleme Hakemlik Türü

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Ijhar), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.


(ING) Initial Evaluation Process

The editors evaluate the works sent to the International Journal of Humanities and Art Researches. At this stage, studies that do not comply with the journal's purpose and scope are weak in terms of language and expression rules in Turkish and English, contain scientifically critical errors, have no original value, and do not meet publication policies. The iThenticate similarity rate is generally 20%, exceeding 3% from the same source studies that are rejected. The rejected works are returned to their authors, along with their justifications. Articles deemed appropriate are reviewed by the chief editor for preliminary evaluation. Author names of the articles found appropriate are hidden and sent to the responsible editor of the relevant field. Next, the articles are sent to two referees who are accepted their works and works in the area for scientific evaluation in line with the opinion of the field editor members. Referees can also be selected from the editors. If one referee's report is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. Two positive referee reports and domain editor approval are required for the article to be published. The authors must consider the criticism, suggestions, and correction requests of the referees and editors of the field. The author may submit the referees' criticism to the Editorial Board and their reasons.

For articles that have completed their refereeing processes and have been decided to publish, the "published" information is announced through the IJHAR official website article system. However, the number of publications depends on the journal's editors and publishing principles.

(TR) İlk Değerlendirme Süreci

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve  iThenticate benzerlik oranı genelde %20, aynı kaynaktan %3 oranını aşan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar, gerekçeleri ile birlikte yazarına iade edilir. Uygun bulunan makaleler ise ön değerlendirme için tekrar baş editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazıların yazar adları gizlenir ve ilgili alanın sorumlu editörüne gönderilir. Makaleler, alan editör üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakemler, editörler arasından da belirlenebilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için, olumlu iki hakem raporu ve alan editörü onayı gerekir. Yazarlar, hakemlerin ve alan editörlerinin eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadır. Yazar, hakemlerin eleştirilerine katılmadığı kısımları gerekçeleriyle birlikte bir rapor halinde Yayın Kurulu'na sunabilir.

Hakemlik süreçlerini tamamlamış ve yayımına karar verilmiş makaleler için “yayımlanır” içerikli bilgi, IJHAR resmi web sitesi makale sistemi üzerinden ilan edilir.  Ancak hangi sayıda yayınlanacağı editörlere ve derginin yayım ilkelerine bağlıdır.


 

(ING) Basic Writing Rules:
IJHAR has taken important decisions and made changes in the spelling rules since 2021.
Articles will be written directly into the article template, which can be downloaded here or from the Article Template tab. The template is prepared according to the journal rules. Modification or non-compliance is not recommended. You can delete headings that don't interest you in the article template or add subheadings without breaking the format.


Ijhar assigns a DOI number to each article. For this reason, an extended summary of 700-1000 words to be added under the articles is requested. Detailed information is in the article template.


Writing Rules for the Article Template:
General rules:
Title: It should not exceed 12 words, it should be written in bold and capital letters 14 Pt, its second language equivalent initials should be capitalized, and 12 Pt should be written in average thickness below the title. If the article is in Turkish, the second language should be English, and if the article is in English, the second language should be Turkish. Turkish dialects written in Latin letters are evaluated. The second language of these articles should be Turkish.


Author's Name: It should be written under the Article Title, the title of the job, Orcid, institution address, and e-mail information; 11 Pt should be written in bold 12 pt under the English title.


BUT: The International Journal of Human and Art Studies (Ijhar) uses the double-blind method in the evaluation process of all studies. In the double-blind method, the identities of the authors and referees of the studies are hidden. For this reason, author names remain confidential until the refereeing process is concluded. Authors should not name the article template or file extension in the first submission. Otherwise, our editors will return the article to the author.


Abstract: The purpose, method, data collection tools, and research findings should be mentioned in the abstract. Calibri font, 9 pt, justified, at least 300 words. Paragraphs should not be indented, and 6 pt spacing should be left between paragraphs. The purpose, method, data collection tools, and research findings should be mentioned in the abstract.


Keywords: It should consist of at least 3, at most, eight words. Keywords should be related to the article topic, describe the article and be descriptive in internet searches.

introduction
In this section, the purpose of the research should be stated, and then the methods, processes, and tools used should be detailed. The main text should be in Calibri font, font size 11, standard, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.25, 0 pt before the paragraph, 0 pt after the paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.


Method: Level 1 Title
Headings: Mandatory headings in the template are set to be non-deletable. Headings to be added can be formatted as follows:
Research Group – Level Title
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.


Results: Level 1 Title
Obtained findings; They should be explained with relevant tables, figures, graphics, or pictures in a way that supports the research problem and maintains its integrity.
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.
Table captions, titles, and text must be in Calibri font, 11 points, italic (italic); table, figures, captions, and numbers must be bold.


Level 2 Title
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.
The text of the quotation should be Calibri, 11 points, italic, justified, the paragraph indented 1 cm from the right and 1 cm from the left, the first line should be without indentation, 6 pt before the paragraph and 6 pt after the paragraph, line spacing should be 1.15 pt.


Level 3 Title
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.
Captions and text should be 9 points and italics, and caption and number should be bold and italics. Images must be in CMYK format with a resolution of 300 dpi.


Level 4 Title
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.


Level 5 Title
Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.


Conclusion and Discussion
The findings should be discussed with the literature and the author's comments. The main ideas that emerged in the light of the discussion should be explained.

Calibri font, 11 pt, regular, justified, paragraph left and right indent 0 cm, line spacing 1.15 times, 0 pt before paragraph, 0 pt after paragraph, the first line of the paragraph should start without indentation.


Citation: Footnotes should never be used in citing references. According to this:

In the text (Surname, 2010:9),
If more than one author's work published in the same year is cited (Surname, 2010a, Surname, 2010b...)
In publications with two authors (Surname, Surname, 2015: 9),
In publications with more than two authors (Surname et al., 1995: 9),
(ty) in the sense of "no date" in publications with unknown dates, (Surname (ty)),
(I), (Surname, 2009: (sy)), meaning "no page" in publications whose pages are unknown.
If the author is unknown, the source is not shown,
If an oral source is used, the source person's information should include Name, Surname, Date, and Place of the Interview.
If the internet is cited, it should include the site name, author surname, and access date (ET); (Wikipedia, Surname, ET: 03.01.15).
Unpublished articles besides undergraduate, master's, and doctoral theses cannot be cited as references.


Bibliography: The citation should be written alphabetically according to the authors' surnames at the end of the article text. If an author has more than one publication, it should be shown as (1980a, 1980b) if there are publications published in the same year by an author, according to the publication date.

Books

Surname, A (Year of Publication). Title of Work. Publication Place (Province): XXX Bookstore.
Surname, A (2009). Effective Packaging Design. Bursa, Turkey: Dora Publishing House.

Surname, A (2012). Educator İbrahim Alaaddin Gövsa, Shedding Light on the Future. Bursa: Ezgi Bookstore.

Other Publications

Works such as newspapers, magazines, encyclopedias, anthologies, novels, plays and films, story and poetry books, short stories, articles, book chapters, letters, conferences, speeches, conversations, and personal interviews, unpublished theses should be written in italics and double quotes as follows.

Surname, A (1997). “On Turkish Emblem Design”, Istanbul: Cumhuriyet Newspaper, no: 216164, p.2.

Surname, A (2011). "A review of trepanations in Anatolia with new cases." NJ, England: International Journal of Osteoarchaeology, no: 21, Pp.505-534.

Resources with Incomplete Information:

If the source used does not specify the city where the work was published, Yyy (no place of publication) is used where this information should be in the imprint, yy (no publisher) if the place of publication is not specified, and ty (no date) is used if there is no information about the date of publication.

Surname, A (2012). Shooting Techniques in Stage Photography. Century: Ezgi Bookstore

Surname, A (2012). Shooting Techniques in Stage Photography. Bursa: century.

Surname, A (ty). Shooting Techniques in Stage Photography. Bursa: Ezgi Bookstore.

Multiple Authors:

The first author's surname is written first, followed by the first letter of the Name, and the first letter of the Name of all other authors is written, followed by the surname. Commas separate Authors.

For magazines:

Surname, A., A, Surname, A. Surname (2020). “Bursa Migrant Villages Photographs of Living Areas.” International Journal of Art Design and Education, vol. DOI.

For Books:

Surname, A., A. Surname, A. Surname (2012). Shooting Techniques in Stage Photography. Bursa: Ezgi Bookstore. ISSN.

Texts in Electronic Media: For reference to texts in electronic media, the ones whose author, title, and publication date are specified should be preferred for reliability. Imprint information follows in the following order: author's Last Name, First Name, and the text's title (in quotation marks and italics). Date of the source, if any; access date (ET); the site's address.

The example below should be followed.

Surname, A “On Typography.” Yyy: 2002, ET, 07.01.2015, www.aed.org.tr.

Submission of Manuscripts: Manuscripts prepared by the principles mentioned above are uploaded to the journal's official website by the author. If necessary, according to the nature of the article, the similarity report and the author's copyright form must be uploaded together with the ethics committee report. Authors are required to use the Article Template.

Editorial Corrections: Minor minor corrections that are not essential during publication can be made by the editorial unit. These corrections are based on TDK Spelling Guide and Dictionaries.

 

(TR) Temel Yazım Kuralları: 

  1. Temel Yazım Kuralları:
    IJHAR, 2021 yılından itibaren yazım kurallarında önemli kararlar almış ve değişiklikler yapmıştır. 

Makaler, buraya tıklayarak veya Makale Şablonu sekmesinden  indirilecek olan makale şablonuna doğrudan yazılacaktır. Şablon, dergi kurallarına göre hazırlanmıştır. Değiştirilmesi veya uyulmaması tavsiye edilmez. Makale şablonunda, sizi ilgilendirmeyen başlıkları silebilir veya formatı bozmadan alt başlık ekleyebilirsiniz.

Ijhar, her makaleye bir DOI numarası vermektedir. Bu nedenle makalelerin altına eklenecek 700-1000 kelimelik genişletilmiş özet istenir. Ayrıntılı bilgi makale şablonundadır.

Makale Şablonunun Hazırlandığı Yazım Kuralları:

Genel Kurallar:

Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve baş harfleri büyük 14 Pt yazılmalı ve ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük, başlığın hemen altında 12 Pt normal kalınlıkta yazılmalı. Makale Türkçe ise ikinci dil İngilizce, makale İngilizce ise ikinci dil Türkçe olmalıdır. Latin harflerle yazılmış Türkçe lehçelerde değerlendirmeye alınır. Bu makalelerin ikinci dili Türkçe olmalıdır.

Yazar Adı: Makale Başlığının altına yazılmalı, görev unvanı, Orcid, kurum adresi ve e-posta bilgileri, İngilizce başlığın 12 nk aralıkla altına kalın 11 Pt yazılmalıdır. 

ANCAK: Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Ijhar), tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu nedenle yazar isimleri, hakem süreci sonuçlana kadar gizli klır. Yazarlar, ilk gönderimde makale şablonuna veya dosya uzantısına isim yazmamalıdır. Aksi durumda editörlerimiz, makaleyi uyazara iade edilir.

Öz: Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. Calibri yazı tipi, 9 pt, iki tarafa yaslı, en az 300 kelime olmalıdır. Paragraflarda iç girinti olmamalı, paragraflar arasında 6 pt boşluk bırakılmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir.

Anahtar Sözcükler: En az 3, en fazla 8 sözcükten oluşmalıdır. Anahtar sözcükler, makale konusu ile ilgili olmalı, makaleyi tanımlama ve internet aramalarında tanımlayıcı olmalıdır.


Giriş

Bu kısımda araştırmanın amacı belirtilmeli, daha sonra yöntem, süreçler ve kullanılan araçlar detaylandırılmalıdır. Ana metinde Calibri yazıtipi kullanılmalı, yazı büyüklüğü 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,25 paragraf öncesi 0 nk, sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır. 

Yöntem: 1. Düzey Başlık

Başlıklar: Şablonda bulunması zorunlu başlıklar silinemez şekilde ayarlanmıştır. Eklenecek başlıklar aşağıdaki şekilde biçimlendirilebilir: 
Araştırma Grubu – 2. Düzey Başlık) Stiller: IJHAR-2. Düzey Başlık
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır. 

Bulgular: 1. Düzey Başlık
Elde edilen bulgular; araştırma problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır. 
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır.

Tablo yazıları, başlıkları ve metni Calibri yazıtipi, 11 punto, eğik (italik), Tablo, şekil ve resim yazıları ve numaraları kalın olmalıdır.

2. Düzey Başlık
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır.
Alıntı metni, Calibri, 11 punto, eğik, iki yana yaslı, paragraf sağdan 1cm ve soldan 1cm girintili, ilk satır girintisiz, paragraf öncesinde 6 nk ve paragraf sonrasında 6 nk boşluk, satır aralığı 1,15 nk olmalıdır.

3. Düzey Başlık
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır. 

Resim yazıları ve metin 9 punto ve eğik, resim yazısı ve numarası kalın ve eğik olmalıdır. Resimler CMYK formatında 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

4. Düzey Başlık
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır. 

5. Düzey Başlık
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır. 

Sonuç ve Tartışma 
Elde edilen bulgular alan yazın ve yazar yorumlarıyla tartışılmalıdır. Tartışma ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.
Calibri yazıtipi, 11 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf sol ve sağ girinti 0 cm, satır aralığı 1,15 Kat, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk boşluk, paragrafın ilk satırı girintisiz başlamalıdır.


Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır. Buna göre:

Metin içinde (Soyadı, 2010:9),
Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Soyadı, 2010a, Soyadı, 2010b...)
İki yazarlı yayınlarda (Soyadı, Soyadı, 2015:9),
İkiden fazla yazarlı yayınlarda (Soyadı ve ark.,1995:9),
Tarihi bilinmeyen yayınlarda “tarih yok” anlamında (ty), (Soyadı (ty)),
Sayfası bilinmeyen yayınlarda “sayfa yok” anlamında (sy), (Soyadı, 2009: (sy)),
Yazarı bilinmeyen yayınlar ise kaynak gösterilmez,
Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
İnternet kaynak gösteriliyorsa site adı, yazar soyadı ve erişim tarihi (ET) bilgilerini içermelidir; (Wikipedia, Soyadı, ET: 03.01.15).
Lisans, yüksek Lisan ve doktora tezlerinin dışındaki yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilemez.


Kaynakça: Kaynak makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Kitaplar

Soyadı, A (Yayın Yılı). Eser Adı. Yayın Yeri (İl): Xxx Kitapevi.
Soyadı, A (2009). Etkili Ambalaj Tasarımı. Bursa, Türkiye: Dora Yayınevi.

Soyadı, A (2012). Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Diğer Yayınlar

Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme, yayımlanmamış tezler aşağıdaki gibi, eğik ve iki tırnak içinde yazılmalıdır.

Soyadı, A (1997). “Türk Amblem Tasarımı Üzerine”, İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi, no: 216164, p.2.

Soyadı, A (2011). "A review of trepanations in Anatolia with new cases." NJ, England: International Journal of Osteoarchaeology, no: 21, Pp.505-534.

Eksik Bilgili Kaynaklar:

Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa, künyede bu bilginin bulunması gereken yerde Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok) kısaltmaları kullanılır.

Soyadı, A (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. yyy: Ezgi Kitapevi

Soyadı, A (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: yy.

Soyadı, A (ty). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Çoklu Yazar:

İlk yazarın önce soyadı, sonra adının baş harfi yazılarak, diğer yazarların ise tamamının önce adının baş harfi sonra soyadı yazılır. Yazarlar virgül ile ayrılır.

Dergiler için:

Soyadı, A., A, Soyadı, A. Soyadı (2020). “Bursa Göçmen Köyleri Yaşam Alanları Fotoğrafları”. Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi, cilt(syf). DOİ.

Kitaplar iÇin: 

Soyadı, A., A. Soyadı, A. Soyadı (2012). Sahne Fotoğrafinda Çekim Teknikleri. Bursa: Ezgi Kitapevi. ISSN.

Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar Soyadı, Adı; metnin başlığı (tırnak içinde ve italik). varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi (ET); sitenin adresi.

Aşağıdaki örnek izlenmelidir.

Soyadı, A “Tipografi Üzerine”. Yyy: 2002, ET, 07.01.2015, www.aed.org.tr.

Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan yazılar, derginin resmi web adresine yazar tarafından yüklenir. Makalenin özelliğine göre gerekli ise makale ile birlikte, etik kurul raporu ile birlikte benzerlik raporu ve yazar telif formu mutlaka yüklenir. Yazarların Makalele Şablonu kullanmaları zorunludur.

Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır.


Viewed: 2651