INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

 

(ING)

The authors' publications in IJHAR are distributed under the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The license was developed to facilitate open access, namely, free immediate access to and unrestricted reuse of original works of all types.

Under this license, authors retain ownership of the copyright for their publications but grant IJHAR a non-exclusive license to publish the work in paper form and allow anyone to reuse, distribute and reproduce the content as long as the original work is properly cited.

Appropriate attribution can be provided by simply citing the original work. No permission is required from the authors or the publishers. For any reuse or distribution of a work, users must also make clear the license terms under which the work was published.

The standard license will be applied to the authors' publications, which ensures the publications are freely and openly available in perpetuity.

(TR)

Yazarların IJHAR'daki yayınları, Creative Commons Attribution (CC BY) lisansı (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında dağıtılmaktadır. Lisans, açık erişimi, yani her türden orijinal esere ücretsiz anında erişim ve bunların sınırsız yeniden kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Bu lisans kapsamında, yazarlar yayınlarının telif hakkını elinde bulundururlar, ancak IJHAR'a çalışmayı kağıt biçiminde yayınlaması ve orijinal çalışma uygun şekilde alıntı yapıldığı sürece herkesin içeriği yeniden kullanmasına, dağıtmasına ve çoğaltmasına izin vermesi için münhasır olmayan bir lisans verir.

Orijinal çalışmadan alıntı yapılarak uygun atıf sağlanabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez. Bununla birlikte, kullanıcılar, bir çalışmanın herhangi bir yeniden kullanımı veya dağıtımı için çalışmanın yayınlandığı lisans koşullarını da netleştirmelidir.

Standart lisans, yazarların yayınlarına uygulanacak, yayınların ücretsiz ve açık bir şekilde kalıcı olarak sunulması sağlanacaktır.


(ING)

ULAKBİM TR Index has published all questions on Ethical Principles with a flow chart
In the diagram, "Ethical principles that journals must comply with" and "Ethical principles that researchers must comply with" are specified under separate headings. At the same time, application information regarding the ethics committee approval process is also included.
Please review the Scheme:

(TR)

ULAKBİM TR Dizin, Etik İlkeler konusundaki tüm soruları bir akış şemasıyla yayınlamış bulunmaktadır.
Şemada; "Dergilerin uyması gereken etik ilkeler" ve "Araştırmacıların uyması gereken etik ilkeler" ayrı başlıklar halinde belirtilirken, etik kurul onayı sürecine dair başvuru bilgileri de yer almaktadır.

Lütfen Şemayı inceleyiniz:

 

Viewed: 1240