INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı

Haziran 2021 / Issue:2 Volume: 5 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran Öztahtalı
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU,126-137
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.008
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1447 | Downloaded: 862

Doç.Dr.. Erol Ogur ; Doç.Dr.. Şükrü Baştürk
Evaluatıon Of Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’s Works In Turkısh Teachıng Fıeld,138-154
PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.009
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1140 | Downloaded: 923

Prof.Dr.. Kelime Erdal
Studying The Texts In Mustafa Cemiloğlu's Book On Teaching Turkish In Primary Schools In Terms Of Their Suitability For Children,155-167
PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN ÇOCUĞA UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.010
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1737 | Downloaded: 1355

Dr.Öğr.Üyesi. Hayrettin PARLAKYILDIZ
On Lesson Plans in Turkish Education Book,168-177
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTABINDA DERS PLÂNLARI ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.011
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:683 | Downloaded: 410

Araştırmacı. Gonca Gül Taşdemir ; Dr.Öğr.Üyesi. Nilay Çağlayan Dilber
The Summarizing Skills of Pre-Service Teachers on Listening Texts ,178-197
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEME BECERİLERİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.012
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:825 | Downloaded: 703

Dr.. Hatice YURTSEVEN YILMAZ
An Examination of the Messages in Andersen’s Tales According to the Opinions of Turkish Teachers,196-212
ANDERSEN MASALLARINDAKİ İLETİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.013
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1415 | Downloaded: 821

Prof.Dr.. Hülya TAŞ
Toy in the Stories Collected from Âşık Şevki Halıcı,213-230
ÂŞIK ŞEVKİ HALICI’DAN DERLENEN HİKÂYELERDE TOY
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.014
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:956 | Downloaded: 760

Prof.Dr.. Fikret TÜRKMEN ; Doç.Dr.. Soner SAĞLAM
An Investigation of the Turkmen Tale "The Fox's Go to the Kaaba" According to the Principle of Relativity to the Child,231-242
“TİLKİNİN KÂBE’YE GİDİŞİ” ADLI TÜRKMEN MASALININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİNE GÖRE İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.015
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:575 | Downloaded: 483

Doç.Dr.. Osman YILDIZ
A Comparative Essay Between The Turkish Dede Korkut Stories and The Greek Epics of Iliad And Odyssey,243-254
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ İLE İLİADA VE ODYSSEİA DESTANLARI ARASINDA MUKAYESELİ BİR DENEME
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.016
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:575 | Downloaded: 392

Doç.Dr.. Süleyman EROĞLU
A Prosaic Siyasetname Treatise: Tuhfetü’l-vüzerâ,255-277
MENSUR BİR SİYASETNAME RİSALESİ: TUHFETÜ’L-VÜZERÂ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.017
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:832 | Downloaded: 737

Dr.Öğr.Üyesi. Başak ÖZDEMİR UYSAL ; Dr.Öğr.Üyesi. Başak ÖZDEMİR UYSAL
Felt As An Artistic Expression Tool Through Liora Manne Works,278-292
LIORA MANNE ESERLERİ ÜZERİNDEN SANATSAL BİR İFADE ARACI OLARAK KEÇE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.018
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:711 | Downloaded: 347