INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Armağan Sayısı

Haziran 2921 / Issue:2 Volume: 5 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran Öztahtalı
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU,126-137
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.008
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:256 | Downloaded: 152

Doç.Dr.. Erol Ogur ; Doç.Dr.. Şükrü Baştürk
Evaluatıon Of Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’s Works In Turkısh Teachıng Fıeld,138-154
PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.009
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:215 | Downloaded: 130

Prof.Dr.. Kelime Erdal
Studying The Texts In Mustafa Cemiloğlu's Book On Teaching Turkish In Primary Schools In Terms Of Their Suitability For Children,155-167
PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTABINDA YER ALAN METİNLERİN ÇOCUĞA UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.010
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:345 | Downloaded: 118

Dr.Öğr.Üyesi. Hayrettin PARLAKYILDIZ
On Lesson Plans in Turkish Education Book,168-177
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTABINDA DERS PLÂNLARI ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.011
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:156 | Downloaded: 37

Araştırmacı. Gonca Gül Taşdemir ; Dr.Öğr.Üyesi. Nilay Çağlayan Dilber
The Summarizing Skills of Pre-Service Teachers on Listening Texts ,178-197
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEME BECERİLERİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.012
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:195 | Downloaded: 104

Dr.. Hatice YURTSEVEN YILMAZ
An Examination of the Messages in Andersen’s Tales According to the Opinions of Turkish Teachers,196-212
ANDERSEN MASALLARINDAKİ İLETİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.013
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:251 | Downloaded: 122

Prof.Dr.. Hülya TAŞ
Toy in the Stories Collected from Âşık Şevki Halıcı,213-230
ÂŞIK ŞEVKİ HALICI’DAN DERLENEN HİKÂYELERDE TOY
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.014
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:204 | Downloaded: 131

Prof.Dr.. Fikret TÜRKMEN ; Doç.Dr.. Soner SAĞLAM
An Investigation of the Turkmen Tale "The Fox's Go to the Kaaba" According to the Principle of Relativity to the Child,231-242
“TİLKİNİN KÂBE’YE GİDİŞİ” ADLI TÜRKMEN MASALININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİNE GÖRE İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.015
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:131 | Downloaded: 45

Doç.Dr.. Osman YILDIZ
A Comparative Essay Between The Turkish Dede Korkut Stories and The Greek Epics of Iliad And Odyssey,243-254
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ İLE İLİADA VE ODYSSEİA DESTANLARI ARASINDA MUKAYESELİ BİR DENEME
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.016
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:110 | Downloaded: 35

Doç.Dr.. Süleyman EROĞLU
A Prosaic Siyasetname Treatise: Tuhfetü’l-vüzerâ,255-277
MENSUR BİR SİYASETNAME RİSALESİ: TUHFETÜ’L-VÜZERÂ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.017
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:156 | Downloaded: 108

Dr.Öğr.Üyesi. Başak ÖZDEMİR UYSAL ; Dr.Öğr.Üyesi. Başak ÖZDEMİR UYSAL
Felt As An Artistic Expression Tool Through Liora Manne Works,278-292
LIORA MANNE ESERLERİ ÜZERİNDEN SANATSAL BİR İFADE ARACI OLARAK KEÇE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.02.018
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:135 | Downloaded: 44