INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Mart 2021

Mart 2021 / Issue:1 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Araştırmacı. Taha ALTINSOY ; Doç.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Evaluation of 5th Grade Music Program (2017) According to Stufflebeam's CIPP Model ,11-36
5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (2017) STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.001
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1102 | Downloaded: 922

Dr.Öğr.Üyesi. Nazan OSKAY
Textile Approaches in Osman Hamdi Bey's Paintings and Reflections of Women's Clothing Forms of the Period,37-54
OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOLARINDA TEKSTİL YAKLAŞIMLAR VE DÖNEMİN KADIN GİYİM FORMLARININ YANSIMALARI
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.002
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:730 | Downloaded: 599

Dr.Öğr.Üyesi. Çiğdem MENTEŞOĞLU CHATZOUDAS
A Look at the Theme of Motherhood in Contemporary Painting in the Context of Art and Experience: Jenny Saville,55-68
SANAT VE DENEYİM BAĞLAMINDA RESİMDE ANNELİK TEMASINA BAKIŞ: JENNY SAVİLLE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.003
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:863 | Downloaded: 586

Araştırmacı. Hakkı ŞİMŞEK ; Doktora. Tolga KARA
Investigation of Secondary School Students 'Level of Compliance With Universal Moral Values in Terms of Class and Gender Variables,69-83
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EVRENSEL AHLÂKİ DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN SINIF VE CİNSİYET DEĞİŞKİNLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.004
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:738 | Downloaded: 815

Arş.Gör.. Gülhis DUYGUN GÜRKIVRAK
The Effect Of Nudges On Perception Of The Urban Space,84-94
DÜRTÜLERİN KENTSEL MEKAN ALGISINA ETKİLERİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.005
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:696 | Downloaded: 518

Doktora. Dilan ÇELİK ; Doç.Dr.. Eylem GÜZEL
Islamic Religious Architecture in the Engravings of Eugène Flandin,95-110
EUGÈNE FLANDİN’İN GRAVÜRLERİNDE İSLAM DİNÎ MİMARİSİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.006
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1000 | Downloaded: 839

Öğr.Gör.. TANAY ÖZTÜRK Aycel Derya ; Prof.Dr.. Serap BUYURGAN
TEKNOLOJİNİN 7-9 YAŞ GRUBU ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ ,111-125
The Effect of Technology On 7-9 Year-Old Children’s Pictures
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.007
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1094 | Downloaded: 896