INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Mart 2021

Mart 2021 / Issue:1 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Araştırmacı. Taha ALTINSOY ; Doç.Dr.. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Evaluation of 5th Grade Music Program (2017) According to Stufflebeam's CIPP Model ,11-36
5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (2017) STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.001
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:262 | Downloaded: 190

Dr.Öğr.Üyesi. Nazan OSKAY
Textile Approaches in Osman Hamdi Bey's Paintings and Reflections of Women's Clothing Forms of the Period,37-54
OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOLARINDA TEKSTİL YAKLAŞIMLAR VE DÖNEMİN KADIN GİYİM FORMLARININ YANSIMALARI
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.002
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:196 | Downloaded: 83

Dr.Öğr.Üyesi. Çiğdem MENTEŞOĞLU CHATZOUDAS
A Look at the Theme of Motherhood in Contemporary Painting in the Context of Art and Experience: Jenny Saville,55-68
SANAT VE DENEYİM BAĞLAMINDA RESİMDE ANNELİK TEMASINA BAKIŞ: JENNY SAVİLLE
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.003
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:180 | Downloaded: 167

Araştırmacı. Hakkı ŞİMŞEK ; Doktora. Tolga KARA
Investigation of Secondary School Students 'Level of Compliance With Universal Moral Values in Terms of Class and Gender Variables,69-83
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EVRENSEL AHLÂKİ DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN SINIF VE CİNSİYET DEĞİŞKİNLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.004
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:187 | Downloaded: 104

Arş.Gör.. Gülhis DUYGUN GÜRKIVRAK
The Effect Of Nudges On Perception Of The Urban Space,84-94
DÜRTÜLERİN KENTSEL MEKAN ALGISINA ETKİLERİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.005
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:147 | Downloaded: 155

Doktora. Dilan ÇELİK ; Doç.Dr.. Eylem GÜZEL
Islamic Religious Architecture in the Engravings of Eugène Flandin,95-110
EUGÈNE FLANDİN’İN GRAVÜRLERİNDE İSLAM DİNÎ MİMARİSİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.006
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:248 | Downloaded: 215

Öğr.Gör.. TANAY ÖZTÜRK Aycel Derya ; Prof.Dr.. Serap BUYURGAN
TEKNOLOJİNİN 7-9 YAŞ GRUBU ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ ,111-125
The Effect of Technology On 7-9 Year-Old Children’s Pictures
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.007
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:240 | Downloaded: 175