INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

Published: Şubat 2018 İssue:1 Volume:Ek 1

2018 EK SAYI Volume:Ek 1

ISSN: 2687- 4385

E-ISSN: 2687-6248

 

Latest Journal: 2018 EK SAYI

Şubat 2018 / Issue:1 Volume: Ek 1 / ISSN: 2687- 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı
Assistant Editor: Öğr. Gör. Gültekin Erdal

Published Papers:
Öğr.Gör.. Hülya Bozyokuş
Geometric Overview of Iznik Green Mosque Tiles,9-19
İZNİK YEŞİL CAMİ ÇİNİLERİNE GEOMETRİK BAKIŞ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:206 | Downloaded: 191

Dr.. İsmet Gücüyener
Machine Vibration Measurement With Designed High Resolution Monitoring Software,20-25
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TASARLANAN İZLEME YAZILIMI İLE MAKİNE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:176 | Downloaded: 93

Öğr.Gör.. Sercan ALABAY
Classroom experiences with Microsoft Teams® for foreign language teaching ,26-29
Yabancı dil öğretiminde Microsoft Teams® kullanımına ilişkin sınıfiçi deneyimler
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:285 | Downloaded: 293

Doç.Dr.. Gülay Durmaz
A19th Century Secaatnâme: Terci-i Bend-i Şecâ’at-nâme-i Osmânî,30-42
XIX. YÜZYILDA BİR ŞECAATNÂME ÖRNEĞİ: TERCİ-İ BEND-İ ŞECÂ’ATNÂME-İ OSMÂNÎ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:286 | Downloaded: 275

Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran ÖZTAHTALI
KARAGÖZ NEWSPAPER AND THE TOMB OF KARAGÖZ,43-48
KARAGÖZ GAZETESİ VE KARAGÖZ’ÜN KABRİ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:307 | Downloaded: 266