INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: June 2020 Year 5

June, Year 5 / Issue:4 Volume: 4 / ISSN: 2687-4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Hülya Taş
Technical Editor: Öğr. Gör. Gültekin Erdal

Published Papers:
Prof.Dr.. Ali Rıza ERDEM
Conceptual Analysis of Discrimination,12-20
Ayrımcılığın Kavramsal Analizi
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:636 | Downloaded: 256

Arş.Gör.. BURCU KAYA ÇAKI
The Tradition Of Telling Mani In Bursa Mountain Villages,21-31
BURSA DAĞ KÖYLERİNDE MÂNİ SÖYLEME GELENEĞİ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:698 | Downloaded: 331

Öğr.Gör.. Gultekin Erdal
Gestalt Principle In Packing Design,32-39
AMBALAJ TASARIMINDA GESTALT PRENSİBİ
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:550 | Downloaded: 259

Prof.Dr.. SÜHEYLA SARITAŞ ; Arş.Gör.. Aslıhan Bozkurt
A Qualitative Research On Motherhood Experiences,40-47
Annelik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:458 | Downloaded: 248

Arş.Gör.. Cemre Can Akkaya ; Arş.Gör.. Hakan Tan ; Doç.Dr.. Bergün Meriç Bingül
The Effect of Physical Structure on Balance Performance,48-55
Denge Performansında Fiziksel Yapının Etkisi
DOI: .
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:474 | Downloaded: 223