INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Summer Term, June 2023

Haziran 2023 / Issue:2 Volume: 8 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Şükrü KAYA

Published Papers:
Arş.Gör.. Sibel KURTOĞLU ; Prof.Dr.. Birsen ÇEKEN
Reflection of Migration Phenomenon on Contemporary Artworks,98-113
Göç Olgusunun Çağdaş Sanat Yapıtlarına Yansımaları
DOI: :https://doi.org/10.5281/zenodo.8025537
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:190 | Downloaded: 90

Arş.Gör.. Turgut KALAY ; Dr.Öğr.Üyesi. Çağrı YALÇIN ; Doç.Dr.. İ. Emre KAVUT
The Effect of the Concept of Pandemic on Housing and Fictional Space Designs,114-128
‘Pandemi’ Kavramının Konut ve Kurgusal Mekân Tasarımları Üzerindeki Etkisi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8025573
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:141 | Downloaded: 74

Dr.Öğr.Üyesi. Koza KURT KIRTAY
The Tree of Life in Turkish Culture, Its Use in Tiles and Ceramics as a Motif,129-143
Türk Kültüründe Hayat Ağacı (Selvi Motifi), Bir Motif Olarak Çini ve Seramiklerde Kullanımı
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8025629
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:138 | Downloaded: 71

Doç.Dr.. Sıtkı AKARSU
The Form Analysis of Bekir Sıdkı Sezgin The Muhayyer Sümbüle Mevlevî Âyîn-i Şerîf,144-172
Bekir Sıdkı Sezgin’e Âit Muhayyer Sümbüle Âyin-i Şerif’in Biçim Özellikleri Açısından Tahlîli
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8025650
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:196 | Downloaded: 110

Doç.Dr.. Özlem ERZURUMLU JORAYEV ; Prof.Dr.. Lütfü KAPLANOĞLU
Jean Lurçat and His Impact on Tapestry Wovens,173-198
Jean Lurçat ve Tapestry Dokumalar Üzerindeki Etkisi
DOI: :https://doi.org/10.5281/zenodo.8025704
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:206 | Downloaded: 84