INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

Published: June, Year 1 İssue:1 Volume:1

June 2016 Year 1 Volume:1

ISSN: 2687 - 4385

E-ISSN: 2687-6248

 

Latest Journal: June 2016 Year 1

June, Year 1 / Issue:1 Volume: 1 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Kelime Erdal
Assistant Editor: Gültekin Erdal

Published Papers:
Dr.. Ayşe ERYAMAN
England’s Policy on Palestine at the Beginning of 20th Centurty,
20.YÜZYIL BAŞLARINDA İNGİLTERE’NİN FİLİSTİN POLİTİKASI
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:550 | Downloaded: 597

Dr.. Derya GEÇİLİ
Sending Engineering Students And Officers To Germany For The Purpose Of Training In The Ottoman State,
OSMANLI DEVLETİ’NDE ALMANYA’YA ZABİTAN VE MÜHENDİS TALEBELER GÖNDERİLMESİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:225 | Downloaded: 144

Öğr.Gör.. Gültekin ERDAL
Knife And Bursa's Knife Brand,
BIÇAK VE BIÇAKTA BURSA MARKASI
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:270 | Downloaded: 387

Öğr.Gör.. Hülya BOZYOKUŞ ; Öğr.Gör.. Hatice Kübra GÜLER ; Arş.Gör.. Menekşe TAPAN ; Prof.Dr.. Rıdvan EZENTAŞ
Mathematics Gothic Arts: The Case Of Trefoil,
GOTİK ESERLERDE MATEMATİK: ÜÇLÜ YONCA ÖRNEĞİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:239 | Downloaded: 145

Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran ÖZTAHTALI ; Öğr.Gör.. Birgül Yeşiloğlu GÜLER
A CULTURAL EXAMPLE AND AN ASPECT OF TRADITIONAL TURKISH THEATRE IN THE PROCESS OF FORMING AND COMPOSING; ANATOLIAN TURKISH CULTURE AND THE “MEDDAH” …,
Oluş(ma) ve Oluş(tur)ma Sürecinde Bir Kültür Örneği ve Geleneksel Türk Tiyatrosunun Bir Yanı; Anadolu Türk Kültürü ve Meddah…
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:559 | Downloaded: 403

Doç.Dr.. Erol OGUR
Cognition And Metacognition Strategies In Reading Education,
OKUMA ÖĞRETİMİNDE BİLİŞ VE ÜST-BİLİŞ STRATEJİLERİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:232 | Downloaded: 157

Doç.Dr.. Mehmet KAYA
Crafts in Bursa Pre-Republic and Republic's First Years,
CUMHURİYET ÖNCESİ VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BURSA’DA EL SANATLARI
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:273 | Downloaded: 159

Dr.Öğr.Üyesi. A.Mehtap Sağocak
A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE STUDIES ON URBAN CONSCIOUSNESS: THE SAMPLE RESEARCH IN BURSA,
Kentlilik Bilinci Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve: Bursa Araştırması Örneği
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:227 | Downloaded: 140

Öğr.Gör.. Metin BOZKURT
The Views of Classroom Teachers on Child Book Selection,
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KİTAPLARININ SEÇİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:201 | Downloaded: 246

Öğr.Gör.. Muammer HARDAL
The Study of High School Students’ Martyrdom Perception through Metaphor,
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE ŞEHİTLİK ALGISININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:506 | Downloaded: 398