INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

1980’den Günümüze Türk Seramik Karo Endüstrisinde Duvar ve Yer Karosu Tasarımlarının İncelenmesi

International Journal of Humanities and Art Researches Güz Dönemi, 2022 Pages: [241-255]
Dr.Öğr.Üyesi. Fulya SAVAŞ
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7068120

Abstract


After the First World War, radical changes were made in the field of economy with the effect of the Industrial Revolution. In the process after the industrial revolution, the concept of 'industrial ceramics' has developed and gained a new dimension. The increasing population in the 1950s led to the need for housing, thus ceramic wall and floor tiles began to be in demand. Bozüyük Ceramic Factory was established in 1995 and Çanakkale Ceramic Factory was established in 1956 to meet the demands. In this process, the tile requirement of the country was brought from abroad and the existing products were imitated. By the 1970s, however, the designs were not imitated exactly, and minor changes were made in the patterns. In the 1980s, the competition among tile manufacturers in Turkey grew gradually. Firms have turned to tile designs that make a difference and embarked on the path of branding. In the late 1990s and early 2000s, they started to work with world-renowned designers and increased their product range. In recent years, companies have turned to design studies in accordance with the developing technology and to meet the demands and demands of the customers. The ceramic industry, which is one of the leading sectors of our country with its investments in design, is one of the fields where our competitive power is the highest in the world market today.

Özet


I. Dünya Savaşı sonrasında Sanayi Devrimi’nin etkisiyle ekonomi alanında köklü değişikliklere gidilmiştir. Sanayi devriminden sonraki süreçte ‘Endüstri seramiği’ kavramı gelişerek yeni bir boyut kazanmıştır. 1950’li yıllarda nüfusun giderek artış göstermesi konut gereksinimini doğurmuş, böylelikle seramik duvar ve yer karoları talep görmeye başlamıştır. Taleplerin karşılanması için 1995 yılında Bozüyük Seramik Fabrikası, 1956 yılında ise Çanakkale Seramik Fabrikası kurulmuştur. Bu süreçte ülkenin karo gereksinimi yurtdışından getirilmiş, mevcut ürünlerin taklitleri yapılarak giderilmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde ise, tasarımlar birebir taklit edilmeyip desenlerde ufak tefek değişikliklere gidilmiştir. 1980’li yıllarda Türkiye’de karo üreticileri arasındaki rekabeti giderek büyümüştür. Firmalar farklılık yaratan karo tasarımlarına yönelerek, markalaşma yoluna girmişlerdir. 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başlarında dünyaca tanınmış tasarımcılarla çalışmaya başlayarak, ürün çeşitliliğini arttırmışlardır. Son yıllarda firmalar, gelişen teknolojiye uygun, müşterilerin istek ve taleplerin karşılayacak tasarım çalışmalarına yönelmişlerdir. Tasarıma yaptığı yatırımlar ile ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan seramik sektörü, bugün dünya pazarında rekabet gücümüzün en yüksek olduğu alanlardan birisidir.


Keywords:
Tile, Ceramic Industry, Tile Design, Ceramics
Anahtar Kelimeler:
Karo, Seramik Endüstrisi, Karo Tasarım, Seramik

References


Bengisu, M. (2006). Seramik Bilimi ve Mühendisliği, Ankara: NobeL, Yayın.

Çobanlı, Z (2007). Türk Seramik Endüstrisi. Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (s.496), İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Elbistanlı, B (2006). Ülkemizde Karo Desen Tasarımının Son 20 Yılı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

Okutur, F, (2017). Çağdaş Türk Seramik Karolarında Göndermeler 1980-2014, Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oral. E. (2005). Türkiye’ de Çağdaş Seramik Sanatının Gelişimi, Anadolu Sanat, (16), s.2.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü. (2012-2016). Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, s.14.

Sazcı, H. (2001). Türkiye Cumhuriyeti’nde Seramik Karo ve Endüstrisinin Gelişimi, Anadolu Üniversitesi e arşiv, s.133. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1239/172627.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y (Erişim tarihi: 09.07.2010).

Seramik Sektörü Raporu. (2020). TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, s.101.

Seramik Tanıtım Komitesi. (2003). Türkiye’de Seramik, Toprakla Ateşin Öyküsü, Neolitik Çağ’dan Bugüne Çömlekçi Tezgâhından Dev Bir Endüstriye Seramiğin Anadolu’daki 8000 Yılı, s.125.

Sevim, S. ve Ak, K. (2005). Seramik Karo Üretiminde Tasarım Trendi, Seramik Türkiye Seramik Federasyon Dergisi, (07), s.109.

Sevim, S. ve Savaş, F. (2018). Ceramic Education Under Evaluation Universtiy-Sector Cooperation İn Turkey, IV.International Ceramic Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, Ocak, Eskişehir, s.722.

Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Seramik Kaplama Malzemeleri, Seramik Sağlık Gereçleri Teknik Seramik, s.3.

TÜBİTAK MAM, (2018). Seramik karo imalatı kaynak verimliliği rehberi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve teknoloji bakanlığı, Aralık, s.12.

Yılıkoğlu, H. (2009). Türk Seramik Endüstrisinde Ürün Biçimlerindeki Gelişimin Değerlendirilmesi, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternet Kaynakları

URL1.https://www.facebook.com/CanakkaleSeramik/photos/bond-koleksiyonu-renkleri-kendine-%C3%B6zg%C3%BC-bi%C3%A7im-ve-boyutlar%C4%B1-ile-do%C4%9Fan%C4%B1n-izlerini-t/316946801699709/ (Erişim Tarihi: 10.03.2022).

URL2. https://akgucseramik.com.tr/Urunler (Erişim Tarihi: 10.03.2022).

URL3. https://akgucseramik.com.tr/Urunler?Sayfa=3 (Erişim Tarihi: 10.03.2018).

URL4.https://www.emlaktasondakika.com/dekorasyon-onerileri/seramiksan-dan-mekanlara-sade-ve-elegan-bir-dokunus-134405.html (Erişim Tarihi: 10.07.2022).

URL5.https://www.dunya.com/sektorler/seramikte-yatirimlar-hizlandi-hammadde-ihtiyaci-artti-haberi-624868 (Erişim Tarihi: 10.05.2022).

URL6. https://www.seramiksan.com.tr/images/haberfotogaleri/seramiksan_s5_flat_a3533.jpg (Erişim Tarihi: 10.02.2021).


Submitted at: 2022-09-15 20:57:32
Accepted at: 2022-09-15 21:00:54
To Journal: Güz Dönemi, 2022

Author Details:
Fulya ,SAVAŞ ORCID:0000-0001-8222-0709 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları

To Reference: SAVAŞ , Fulya (2022), 1980’den Günümüze Türk Seramik Karo Endüstrisinde Duvar ve Yer Karosu Tasarımlarının İncelenmesi. International Journal of Humanities and Art Researches,Eylül 2022, Issue:3, Volume:7, Pages:241-255

Viewed: 362 Downloaded: 478