INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

"Create" Center For Contemporary Art

International Journal of Humanities and Art Researches Mart 2022 Pages: [53-69]
Doç.Dr.. TERLAN MEHDİYEVA AZIZZADE ; Öğr.Gör.. Nermin JULAR
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.04

Abstract


In Azerbaijan, the post-1980 movements, especially the break-up of the Soviet Union in 1990, led to the rapid development of art that survived the oppression of Socialist Realism. After the collapse of the Soviet Union and therefore related restrictions, all branches of “underground” art, which until then remained a limited and hidden expression of nonconformity/rebellion, became strong in the 90s.

In addition to the emergence of new and non-traditional art genres for Azerbaijani art, as well as researching the national musical heritage, neo-folklore and interpreting it in the context of Contemporary Art, many branches of traditional art, especially the visual characteristics of carpets, are presented to famous Azerbaijani carpets with a brand new look.

In this study, the activities of the “Create” Art Center, which pushes the boundaries of contemporary art and carries out various artistic experiments, individual and collaborative projects; produces various kinds of art from Visual Arts and performance arts to video and audio institutions; is dedicated to promoting contemporary art of Azerbaijan, not-for-profit, and draws attention with its support to young artists will be examined. In this context, the creativity of Faig Ahmed, a rising star of the contemporary art world, one of the young people supported by "YARAT", who reinterprets the magnificent carpet art, considered one of the apples of Azerbaijan's traditional craft, combining it with Western modernity and giving a whole new look to Azerbaijani carpets with his installations according to new techniques and themes, will be briefly examined.

Özet


Azerbaycan’da, 1980 sonrası başlayan hareketler; özellikle 1990’da Sovyetler Birliği’nin parçalanması, sosyalist gerçekçiliğin baskısından kurtulan sanatın hızla gelişmesini sağlamıştır. Sovyetler Birliği’nin ve dolayısıyla ilgili kısıtlamaların yıkılmasından sonra Azerbaycan’da, o güne dek aykırılığın/başkaldırının sınırlı ve gizil ifadesi olarak kalan “yer altı” sanatın tüm dalları, 90’larda güçlü hâle gelmiştir.

Bununla birlikte Çağdaş Azerbaycan sanatında dikkat çeken bir başka husus; Azerbaycan sanatı için yeni ve geleneksel olmayan sanat türlerinin ortaya çıkışının yanı sıra ulusal müzik mirasını, neo-folklorunu araştırıp çağdaş sanat bağlamında yorumlayan, geleneksel sanatın birçok dallarını, özellikle halılarının görsel özelliklerini araştırarak ünlü Azerbaycan halılarına yepyeni bir görünüm sunulması olmuştur.

Bu çalışmada çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan ve çeşitli sanatsal deneyler, bireysel ve işbirlikçi projeler yürüten; görsel sanatlar ve performans sanatlarından video ve ses kurumlarına çeşitli türlerde sanat üreten; Azerbaycan’ın çağdaş sanatını tanıtmaya adanmış, kâr amacı gütmeyen, genç sanatçılara verdiği destekle dikkat çeken “YARAT” Sanat Merkezi’nin faaliyetleri incelenecektir. Ayrıca bu bağlamda, Azerbaycan geleneksel el sanatlarının göz bebeklerinden sayılan muazzam halı sanatını Batı modernizmi ile ilişkilendirerek yeniden yorumlayan, yeni tekniğe ve temaya dayanan enstalasyonlarıyla Azerbaycan halılarına yepyeni bir görünüm sunan, “YARAT”ın destek verdiği gençlerden çağdaş sanat dünyasının yükselen bir Azerbaycan yıldızı olan Faig Ahmed’in yaratıcılığına kısaca göz atılacaktır.


Keywords:
Azerbaijan, creation, art, traditional, contemporary
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan, Yarat, sanat, geleneksel, çağdaş

References


Enveroğlu, İ. (2005). Çağdaş Azerbaycan Resim Sanatında Eski Türk Damgalarının Etkisi. Konya: Yayımlanmış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi.

Mehdiyeva A.T. (2017). SSCB’de Sosyokültürel Ortam, Antalya: Orkun&Ozan Medya Hizmetleri AŞ (Kitap)

İnternet Kaynakları

Ağayeva, https:www//azertag.az/xeber (Erişim 11.08.2018) baku.arttube.ru/institution/YARAT-Contemporary-Art-Space (Erişim 15.10.2018) eduonline.az/2019/05/09/yarat-contemporary-art-space (Erişim 18.06.2019) https://www.kepeztv.az/news (Erişim 15.10.2018) https://www.old.xalqqazeti.com/az/news/culture (Erişim 17.05.2019) https://www.azernews.az/culture (Erişim 10.12.2018) https://www.news@trend.az (Erişim 15.10.2018) https://rezonanss.com/muasir-azərbaycan-rəssamlari (Erişim 13.02.2019) https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view (Erişim 05.02.2019) https://musavat.com/news (Erişim 10.03.2019) https://youthportal.az/az/news_details/artim) (Erişim 15.10.2018) www.azernews.az/culture/137421.html (Erişim 10.12.2019) https://youthportal.az/az/news_details/artim (Erişim 04.02.2020) http://www.yarat.az/en/discover/artists/faig-ahmed/overview (Erişim 11.07.2020) Zabitgızı, https://azertag.az/xeber (Erişim 10.11.2018)


Submitted at: 2021-07-29 23:23:58
Accepted at: 2021-12-21 23:39:26
To Journal: Mart 2022

Author Details:
TERLAN MEHDİYEVA ,AZIZZADE ORCID:0003-0003-0883-8169 Akdeniz Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü, Öğretim Üyesi
Nermin,JULAR ORCID:0000-0002-6746-6775 Antalya Akev Üniversitesi, Tasarım Bölümü

To Reference: AZIZZADE, TERLAN MEHDİYEVA , JULAR, Nermin (2022), "Create" Center For Contemporary Art. International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2022, Issue:1, Volume:7, Pages:53-69

Viewed: 409 Downloaded: 270