INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

A Proposition for Genius Hour Activity during French Language Teaching Process in the Preparatory Classes: ToonyTool®

International Journal of Humanities and Art Researches KIŞ-ARALIK 2021 Pages: [548-559]
Dr.. Sercan ALABAY
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.032

Abstract


Today, the developing technological tools and the widespread internet network enable the use of technology in all areas of daily life. Education and training activities are carried out with technological tools and online applications, especially due to the epidemic that emerged in the beginning of 2020. Foreign language education is one of the areas where multimedia tools are used effectively. All foreign language teachers have started to use multimedia materials to support teaching and learning in the classroom environment without having any informatics infrastructure. Since this subject has become an important issue in education, researches have revealed various theories. The Generative Multimedia Learning Theory developed by Richard Mayer and the genius hour application that supports it reveal that teachers and students can effectively benefit from web 2.0 tools in the foreign language teaching process. ToonyTool.com, which is discussed in this study, is an important online service in terms of both supporting Mayer's theory and being able to use the genius hour effectively in activities. ToonyTool.com, which students and teachers can access free of charge and where they can prepare successful projects in French learning with its user-friendly interface, will be examined in detail within the scope of this study.

Özet


Günümüzde gelişen teknolojik aletler ve yaygınlaşan internet ağı teknolojinin günlük yaşamın tüm alanlarında kullanılmasını sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim etkinlikleri de özellikle 2020 yılının başlarında ortaya çıkan salgın sebebiyle daha da artarak teknolojik araçlarla ve çevrimiçi uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Yabancı dil eğitimi de çoklu ortam araçlarının etkili biçimde kullanıldığı alanlardan birisidir. Tüm yabancı dil öğretmenleri herhangi bir bilişim altyapısına sahip olmadan da sınıf ortamında öğretime ve öğrenmeye destek amaçlı çoklu ortam materyalleri kullanmaya başlamıştır. Bu konu eğitimde önemli bir hal aldığından yapılan araştırmalar çeşitli kuramları ortaya çıkarmıştır. Richard Mayer’in geliştirdiği Türetimci Çoklu Orta Öğrenme Teorisi (Generative Multimedia Learning Theory) ve bunu destekleyen dahi saati (genius hour) uygulaması yabancı dil öğretimi sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin web 2.0 araçlarından etkili biçimde yararlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ele alınan ToonyTool.com hem Mayer’in teorisini desteklemesi hem de dahi saati aktivitelerinde etkili biçimde kullanılabilmesi açısından önemli bir çevrimiçi hizmetidir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ücretsiz erişebileceği ve kullanıcı dostu ara yüzüyle Fransızca öğreniminde başarılı projeler hazırlayabilecekleri ToonyTool.com bu çalışma kapsamında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.


Keywords:
ToonyTool, Genius Hour, French
Anahtar Kelimeler:
ToonyTool, Dahi Saati, Fransızca

References


Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 9-18.

Ariew, R. (2006). A template to generate hypertext and hypermedia reading materials: Its design and associated research findings. The Reading Matrix, 6(3),, 195-209.

Cheisa, M. (1994). Radical Behaviorism: The Philosophy and the Science. Cambridge Center for Behavioral.

Lemetyinen, H. (2012). Language acquisition theory. simplypsychology.org: https://www.simplypsychology.org/language.html adresinden alındı

Mayer, R. E. (1989). Models for Understanding. Review of Educational Research, 59(1), 43–64.

Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. Psychology of learning and motivation, 41, 85-139.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press .

Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1991). Animations need narrations: An experimental test of a dual-coding hypothesis. Journal of Educational Psychology, 83(4), 484–490.

Mayer, R. E., Bove, W., Bryman, A., Mars, R., & Tapangco, L. (1996). When less is more: Meaningful learning from visual and verbal summaries of science textbook lessons. Journal of educational psychology, 88(1), 64-73.

Mayer, R. E., & Gallini, J. K. (1990). When Is an Illustration Worth Ten Thousands Words? Journal of Educational Psychology, 82,, 715-726.

Mayer, R. E., & Sims, V. K. (1994). For whom is a picture worth a thousand words? Extensions of a dual-coding theory of multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 86(3), 389-401.

Mayer, R. E., Steinhoff,, E., Bower, G., & Mars, R. (1995). A generative theory of textbook design: Using annotated illustrations to foster meaningful learning of science text. Educational Technology Research and Development, 43,, 31–43.

Mcleod, S. (2021, Ekim 28). Pavlov’s Dogs Study and Pavlovian Conditioning Explained. SimplyPsychology: https://www.simplypsychology.org/pavlov.html adresinden alındı

Mutlugün, M. A., & Topuz, Y. (2020). Dijital anlatı bağlamında hikâyeciliğin yeni konumu. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 37-45.

Paivio, A. (1990). Mental representations: A dual coding approach. New York: Oxford University Press.

Septiyani, D. N. H., Safriyani, R., & Asmiyah, S. (2020). Toonytools in teaching narrative text: pre service teachers' experience. IJET: Indonesian journal of English teaching, 9(2), 217- 226.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive science, 12(2), 257-285.

Teachthought. (2021, Ekim 29). What is Genius Hour? An Overview for the Classroom. Teachthought.com: https://www.teachthought.com/learning/what-is-genius-hour/ adresinden alındı

Türegün Çoban, B., & Adıgüzel, A. (2022). Uzaktan Eğitim İngilizce Dersi Kelime Öğretiminde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 164-180.


Submitted at: 2021-11-14 21:31:37
Accepted at: 2021-12-10 21:38:01
To Journal: KIŞ-ARALIK 2021

Author Details:
Sercan ,ALABAY ORCID:0000-0001-6478-7007 Galatasaray Üniversitesi Yabancı diller yüksekokulu

To Reference: ALABAY, Sercan (2021), A Proposition for Genius Hour Activity during French Language Teaching Process in the Preparatory Classes: ToonyTool® . International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2021, Issue:4, Volume:6, Pages:548-559

Viewed: 634 Downloaded: 330