INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Nur Koçak And Showcase Paintings

International Journal of Humanities and Art Researches KIŞ-ARALIK 2021 Pages: [448-460]
Doç.Dr.. Duygu SABANCILAR IŞTIN ; Yüksek Lisans. Zeynep ÜNAL
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.025

Abstract


This article focuses on the paintings titled “Showcases” produced by Nur Koçak, one of the first representatives of the photo-realism movement in Turkey, since the 1990s. The 1990s appear as years of disintegration and liberation in the political, economic and social structure after the oppressive attitude of the 1980 military coup for Turkey. This article focuses on the paintings titled “Showcases” produced by Nur Koçak, one of the first representatives of the photo-realism movement in Turkey, since the 1990s. The 1990s appear as years of disintegration and liberation in the political, economic and social structure after the oppressive attitude of the 1980 military coup for Turkey. Consumption culture has been formed within the framework of free market economy and openness policies, and along with all these developments, the art environment has developed simultaneously with the dynamics of its age in terms of its unique subject, material, production and exhibition diversity. At this point, Nur Koçak uses the objects of consumption culture in her paintings titled "Showcases", which she produced in the 1990s, and deals with the social construction and psychological factors of gender and female identity through these objects. Starting from this point, Nur Koçak's paintings titled "Showcases", which questioned the established rules of the art understanding of the period, both technically and in an attitude, will be examined with a qualitative research model based on the descriptive model, and will be discussed in the context of consumption culture and gender.

Özet


Bu makale, Türkiye’deki foto-gerçekçilik akımının ilk temsilcilerinden biri olan Nur Koçak’ın 1990’lardan itibaren ürettiği “Vitrinler” başlıklı resimlerine odaklanmaktadır. 1990’lı yıllar, Türkiye için 1980 askerî darbesinin baskıcı tutumunun ardından siyasal, ekonomik ve toplumsal yapıda çözülmelerin ve özgürleşmelerin yaşandığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi ve dışa açılma politikaları çerçevesinde tüketim kültürü oluşmuş; tüm bu gelişmelerle birlikte sanat ortamı da kendine özgü konu, malzeme, üretim ve sergileme çeşitliliği açısından çağının dinamikleriyle eş zamanlı olarak gelişme göstermiştir. Bu noktada Nur Koçak 1990’lı yıllarda ürettiği “Vitrinler” başlıklı resimlerinde tüketim kültürünün nesnelerinden yararlanmakta ve bu nesneler üzerinden toplumsal cinsiyet ve kadın kimliğinin toplumsal inşa ve psikolojik etmenleriyle ilgilenmektedir. Bu noktadan çıkışla hem teknik hem de tavır olarak dönemin sanat anlayışının yerleşik kurallarını sorgulayan Nur Koçak’ın “Vitrinler” başlıklı resimleri betimsel modele dayalı nitel bir araştırma modeliyle incelenerek tüketim kültürü ve toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınacaktır.


Keywords:
Nur Koçak, showcase, women, gender, photo- realism
Anahtar Kelimeler:
Nur Koçak, vitrin, kadın, toplumsal cinsiyet, fotogerçekçilik

References


Aliçavuşoğlu, E. (2001). Sanatı ve Yaşamıyla Andy Warhol, Ed: Aliçavuşoğlu, Esra, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Antmen, A. (2014). Kimlikli Bedenler Sanat, Kimlik, Cinsiyet, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Antmen, A. (2018). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Artun, A. (2018). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, Estetik Modernizmin Tasfiyesi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Ahıska, M., Yenal, Z. (2006). Aradığımız Kişiye Şuan Ulaşılamıyor, Türkiye’de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005, İstanbul:Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.

Berger, J. (2019). Görme Biçimleri, İstanbul: Metis Yayınları.

Fineberg, J. (2014). 1940’tan Günümüze Varlık Stratejileri, İzmir: Karakalem Kitabevi Y ayınları.

Gürbilek, N. (2001). Vitrinde Yaşamak 1980'lerin Kültürel İklimi, İstanbul: Metis Yayınları.

Kahraman, H. B. (2013). Türkiye’de Çağdaş Sanat, İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Dizisi.

Muraz, Ö. (2009). Nur Koçak’ın Pop Sanat, Foto-Gerçekçilik, Feminist Sanat ve Posta Sanatı İçerisinde İncelenmesi, Yüksek Lisans T ezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Adana.

Yılmaz, B. (2008). Nur Koçak, Seksenlerde Türkiye’de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar, Ed: Duben, İpek-Yıldız Esra, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İnternet Kaynakları

Erdal, N. (2017). Sanatta Feminist Hareket ve Türkiye’de Feminist Sanat.

Erişim adresi: https://www.academia.edu/33661576/Sanatta_Feminist_Hareket_ve_T%C3%BCrkiyede_F eminist_Sanat, E.T.20.04.2021

Küpçüoğlu, H. (2010) Vitrinler-Nur Koçak, Fotografya, Sayı: 22

Erişim Adresi: http://fotografya.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=431,0,0,1,0,0 E.T. 01.07.2021

http://www.minesanat.com/NurKocak/nurkocak.htm E.T.10.05.2021

https://saltonline.org/tr/2091/mutluluk-resimlerimiz E.T.10.05.2021

https://www.academia.edu/33661576/Sanatta_Feminist_Hareket_ve_T%C3%BCrkiyede_Fem inist_Sanat

Görsel Kaynakları

Resim-1: http://fotografya.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=431,0,0,1,0,0 (16.06.2021).

Resim-2:https://www.google.com/search?q=Nur+Ko%C3%A7ak,+Ebrusan+Vitrini,1989- 2000,renkli+foto%C4%9Fraf,100x100+cm.&sxsrf=ALeKk02nu0Vnvx4DiqdG5S83HMm3OE X-yg:1623857578127&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjkp_ DwvJzxAhUfCRAIHZNPC3cQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=- CTyuWc60le-8M (16.06.2021).

Resim -3: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/40020 (16.06.2021).

Resim-4: https://www.google.com/search?q=Nur+Ko%C3%A7ak+eserleri&sa=X&sxsrf=ALeKk027Z Ld6BqVRKBwwV4X2uQRBA7RNlg:1623866440947&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=E1_ xQmkdUDLaMM%252Co9c6QbeXbCVDJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQLh7Xs-bdL9N4g9phq6h3200X3Cg&ved=2ahUKEwjZ0P_y3ZzxAhVECRAIHY5oD_IQ9QF6BAgP EAE&biw=1536&bih=696#imgrc=E1_xQmkdUDLaMM&imgdii=tOGQNkVu_5efLM (16.06.2021).

Resim -5: http://fotografya.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=431,0,0,1,0,0 (16.06.2021).

Resim-6: http://fotografya.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=431,0,0,1,0,0 (16.06.2021).


Submitted at: 2021-08-01 21:32:03
Accepted at: 2021-11-02 21:38:49
To Journal: KIŞ-ARALIK 2021

Author Details:
Duygu ,SABANCILAR IŞTIN ORCID:0000-0003-3336-6642 alıkesir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Zeynep ,ÜNAL ORCID:0000-0003-3336-6642 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Öğrencisi

To Reference: SABANCILAR IŞTIN, Duygu , ÜNAL, Zeynep (2021), Nur Koçak And Showcase Paintings. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2021, Issue:4, Volume:6, Pages:448-460

Viewed: 706 Downloaded: 523