INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Multidimensional Geographic Portrait of The Republic of Buryatia

International Journal of Humanities and Art Researches Eylül 2021-Güz Dönemi Pages: [311-347]
Prof.Dr.. Emin ATASOY ; Doç.Dr.. Erol KAPLUHAN ; Prof.Dr.. Kulyash Duisenbaevna KAİMULDİNOVA
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.020

Abstract


Classical ballet is a popular type of dance with high physical demands requiring intensive practice with eventual overuse injuries in dancers. This case report describes a 20-year-old ballet student who referred to the orthopedic clinic with severe pain on right hip and knee. The clinical and MRI examination revealed bone marrow edema syndrome. The main reason for bone marrow edema is injury in hip while performing the "rond de jambe en l’air" movement three years ago. The case stated that she felt intense pain during hip abduction while movement was realized. After 12-weeks of supportive exercises, the pain score decreased from 8 to 3 points. In the literature, there is no bone marrow edema case with the etiology of ballet movement. In this Buryatia, located in the southeast of Russia, just north of Mongolia and in the southern parts of Eastern Siberia, is a republic that is rich in natural resources. The rich reserves of gold, coal, tungsten, uranium, asbestos, molybdenum, lead, zinc, beryllium, tin and aluminum operated within the borders of the republic reflects how rich the republic is in terms of underground resources. More than 30000 streams, about 35000 lakes and more than 35 million hectares of the forest areas within the borders of Republic of Buryatia also show how rich and fortunate this country is in terms of surface resources. Buryatia is a Siberian republic with semi-arid areas, frozen tundra fields, extinct volcano cones, hot springs, deep stream valleys, dense taiga forests, mysterious caves, majestic waterfalls, glacier-covered mountain ranges and lakes full of healing waters. It is also a sparsely populated country with river harbors, industrial centers, mining and railway towns, modern operas, theaters, museums and universities. Buryatia, which is the capital of Buddhism in Russia, is a multi-cultural, multi-identity, multi-lingual, and multi-colored country with a heterogeneous ethnic appearance in terms of the population structure. The main reason for the writing of this research is that there is almost no scientific research on the geography of Buryatia in our country. The main purpose of this study is to introduce the physical, human and economic characteristics of Buryatia and its potential of industrial, agriculture, transportation, commercial, forestry, mining, and population to the Turkish readers. According to the results of the study, the most commons of Buryatia's most important and the top priority national problems are listed as inadequate transport connections, very low population and settlement density, decreasing birth rates, rising death rates, spreading of HIV virus, increasing the number of alcohol addiction, unavoidable external migration and serious ecological problems seen in some regions.

Özet


Rusya’nın güneydoğusunda, Moğolistan’ın hemen kuzeyinde ve Doğu Sibirya’nın güney kesimlerinde yer alan Buryatya, doğal kaynaklar bakımından zengin bir cumhuriyettir. Cumhuriyet sınırları içinde işletilmekte olan zengin altın, kömür, tungsten, uranyum, asbest, molibden, kurşun, çinko, berilyum, kalay ve alüminyum rezervleri yer altı kaynakları bakımından cumhuriyetin ne kadar zengin olduğunu yansıtmaktadır. BC sınırları içinde 30 000'den fazla akarsu, yaklaşık 35 000 göl ve 35 milyon hektardan fazla orman alanı yer üstü kaynakları bakımından da bu ülkenin ne kadar zengin ve şanslı olduğunu göstermektedir. Buryatya yarı kurak step sahalarına, donmuş tundra arazilerine, sönmüş volkan konilerine, sıcak kaplıca kaynaklarına, derin akarsu vadilerine, yoğun Tayga ormanlarına, gizemli mağaralara, görkemli şelalelere, buzullarla kaplı dağ sıralarına ve şifalı sularla dolu göllere sahip bir Sibirya cumhuriyetidir. Aynı zamanda da akarsu limanlarına, sanayi merkezlerine, madencilik ve demiryolu kasabalarına, modern operalara, tiyatrolara, müzelere ve üniversitelere sahip seyrek nüfuslu bir ülkedir. Rusya’daki Budizm’in başkentliğini yapan Buryatya, nüfus yapısı itibarıyla çok kültürlü, çok kimlikli, çok dilli ve heterojen etnik görünümlü renkli bir ülkedir. Ülkemizde Buryatya coğrafyası ile ilgili yok denecek kadar az sayıda bilimsel araştırmanın olması bu araştırmanın kaleme alınmasının temel nedenidir. Bu çalışmanın temel amacı, Buryatya’nın fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile sanayi, tarım, ulaşım, ticaret, ormancılık, madencilik ve nüfus potansiyelini Türk okuyucularına tanıtmaktır. Araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuçların başında, yetersiz ulaşım bağlantıları, çok düşük nüfus ve yerleşme yoğunluğu, azalan doğum oranları, yükselen ölüm oranları, yaygınlaşan HIV virüsü, artan alkol bağımlılığı sayısı, önlenemeyen dış göçler ve bazı yörelerde görülen ciddi ekolojik sorunlar Buryatya’nın en önemli ve en öncelikli ulusal sorunları olduklarıdır.


Keywords:
Republic of Buryatia, Russia, Siberia, Geography
Anahtar Kelimeler:
Buryat Cumhuriyeti, Rusya, Sibirya, Coğrafya

References


Atasoy, E. (2010) “Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası”, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Atasoy, E. (2010) “Federal Bölgelere Göre Rusya’nın Nüfus ve Etnocoğrafya Özellikleri”, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 19, 2010/2, s. 183 – 219

Babin, Y. V. Moskvin, V. V. Vidyapin, V. İ. Stepanova, M. V. (2005) “Ekonomiçeskaya Geografiya Rosii”, Moskova: İzdatelskiy Dom “İNFRA-M”

Badmatsirenov, T. B., (2015) “Religioznaya Situatsiya i Religioznie Soobşestva v Respublike Buryatiya” Jurnal “Religiya, Obşestvo, Gosudarstvo”, 2015, No: 4

Chirikov, A. l., Pozdnyak, G. V., Kamenskaya, İ. Y., (2008) Atlas Mira. İzdatelstvo Oniks, Moskova

Çepaliga, A. L. Çepaliga, G. İ. (2004) “Regioni Rosii, Spravoçnik”, Moskova: İzdatelstvo “Daşkov i K”

Dronov, V. P. Gluşkovoy, V. G. (2003) “Obştestvennaya Geografiya Rosii”, Moskova: İzdatelstvo “Klassiks Stil”

Pisareva, L. F., Lyahova, N. P., Odintsova, İ. N., Perinov. D. A., Çemitdorjieva, T. N., Şuhoeva, E. A., (2015) “Demografiçeskaya Harakteristika Respublika Buryatiya”, Byuleten Sibirskoy Meditsini, 2015, Tom: 14, No: 3, s. 23-29.

İnternet Kaynakları

http://council.gov.ru/structure/regions/BU/

https://rosstat.gov.ru/

https://www.gks.ru/

https://docs.cntd.ru/

http://baikal.shamora.info/

https://www.mid.ru/

http://baikal.shamora.info/

http://worldgeo.ru/russia

https://vtinform.com/news/138/61614/

https://nbcrs.org/regions/respublika-buryatiya/general-information/

https://maps.vlasenko.net/list/russia/respublika_buryatiya/

https://www.wikiwand.com/ru/

http://www.statdata.ru/naselenie/respubliki-buryatiya

http://www.buriatia.ru/religion/main_religion.htm

https://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/09/d35401/

http://www.sibsea.ru/buryat-relig.php

https://ruvera.ru/news/religia_buryatiya

http://orv.gov.ru/Regions/Details/71

http://assoc.khv.gov.ru/regions/respublika-buryatiya

http://council.gov.ru/structure/regions/BU/

https://nedradv.ru/nedradv/invetsp?obj=8cfab8ca24e0d950ab29a01d55edde2d

https://bigenc.ru/geography/

http://orv.gov.ru/Regions/Details/71

http://assoc.khv.gov.ru/regions/respublika-buryatiya

https://www.dairynews.ru/news/v-buryatii-uvelichilos-pogolove-krs.html

https://ru.climate-data.org/

https://www.facebook.com/AirportBaikal/photos/459502717423878

https://sobory.ru/photo/74332

https://sobory.ru/photo/9601

https://www.trans-siberian.co.uk/blog/ivolginsky-datsan-monastery/

https://peakvisor.com/adm/buryatia.html#ulan-ude

https://peakvisor.com/park/tunkinsky-national-park.html

https://peakvisor.com/adm/buryatia.html#water-resource,

https://peakvisor.com/adm/buryatia.html,


Submitted at: 2021-05-17 14:53:30
Accepted at: 2021-06-03 15:22:28
To Journal: Eylül 2021-Güz Dönemi

Author Details:
Emin,ATASOY ORCID:0000-0002-6073-6461 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Erol ,KAPLUHAN ORCID:0000-0002-2500-1259 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Kulyash Duisenbaevna ,KAİMULDİNOVA ORCID:0000-0001-7352-5586a Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Alma Ata

To Reference: ATASOY, Emin , KAPLUHAN, Erol , KAİMULDİNOVA, Kulyash Duisenbaevna (2021), Multidimensional Geographic Portrait of The Republic of Buryatia. International Journal of Humanities and Art Researches,Eylül 2021, Issue:3, Volume:6, Pages:311-347

Viewed: 526 Downloaded: 745