INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Tourism Symbol Of The Philippines Republic: The Boracay Island

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2020 Pages: [68-80]
Prof.Dr.. Emin ATASOY
DOI: https://orcid.org/ 0000-0002-1473-7420

Abstract


As the demand for access to reliable information about different countries in the globalizing world and the need for multi-dimensional scientific country-based analyzes have been increasing rapidly, the demand for country and regional research has been increasing day by day as well. Even though the Philippines has been one of the world’s most controversial country in the last half century, the country has failed to attract Turkey’s attention with its natural resources, hundreds of islands and with its agricultural and tourism potential. Nonetheless, the Republic of the Philippines is one of the most interesting and unusual countries of the Asian continent. The Philippines differs from the other Asian countries with its unique historical background, heterogeneous ethnic and religious structure, extraordinary democracy and belief practices, interesting geographical structure, rich tourism attractions, and unique development and economic policies.

The Philippines, as the largest Christian country in the Asian continent, along with Indonesia and Japan, is the country that has the highest number of islands in the continent. Each island in the Philippine archipelago has its own social, cultural, economic and tourism features. Even though thousands of Turkish tourists visit one of these islands every year, the fact that the number of scientific works published in Turkey about these tropical islands is almost non-existent is the main reason why this particular article has been written.

The Republic of the Philippines is also a Monsoon country and the Far East Republic; a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and a Pacific country that is made up entirely of islands. The fact that it is one of the countries with the most islands in the world by hosting more than 7500 islands within the borders of the country; that it is the most populous Christian country in the Asia continent, accommodating hundreds of ethnic and religious minorities; that the length of its total coastal is 36289 kilometers and it is one of the first 5 countries in the world with the longest coastline; and the fact that it is an important part of both the Christian world and the Islamic geography with its more than 90 million Catholics and more than 6 million Muslims on its territory are the most important features that distinguish the Republic of the Philippines from other countries.

As a Far East Asian state, the Republic of the Philippines is an island country, which has not been widely explored and is not subject to scientific works. The primary objective of this tourism geography-focused article is to promote the geographical features and tourism potential of Boracay, the most famous and most visited island of the Philippines to the readers in Turkey.

The Boracay Island, located in the West Visayas Islands group, is a small island which is 7 km. long and about 1 km width. Approximately 35 000 people live on the island which is 315 km in the south of the capital Manila and its acreage is only 10.3 km2. The largest rural settlements of the island, which does not have an urban settlement, are Balabag, Lapuz-Lapuz, Manoc-Manoc, Bulabog, Ilig-Iligan, Tulubhan and Yapak. The problems such as overcrowded lands, skewed and unplanned growth, rapid depletion of natural resources, pollution of the natural environment, rapid concretion and a density above the population bearing capacity are among the burning issues in Borocay.

The Boracay Island, which is located only 2 km in the northwest of the Panay Island, is under the state of Aklan as administrative management. Territory of the Boracay Island has been divided by three municipalities: Manoc-Manoc, Balabag and Yapak municipalities. According to the tourism magazine titled “Travel Leisure”, the island of Borocay was chosen as the most beautiful island in the world in 2012. According to the survey conducted by the magazine "Condé Nast Traveler", Boracay again took the first place among the best islands in the world in 2014. In brief, Boracay is the national pride of the Philippines; it is a tourism showcase, and the country’s most popular and most visited island.

Boracay is the heart of tourism of the Philippines and its national pride. There are no noisy factories, air-polluting thermal plants and industrial facilities, or large metropolitan cities within the borders of this pretty island. It is possible to say that the only source of income of the island is tourism and tourism-related sectors. Nevertheless, the lack of modern museums and art galleries, historical castles and bridges, ancient architectural monuments and culture-art centers, contemporary hospitals and indoor sports centers on the Boracay Island is a major disadvantage for tourism.

The island, which is the face of advertisement and tourist symbol of the Philippines, has come face to face with serious ecological, demographic and architectural problems today. There is no such a high density of tourist facilities and population in such a small area in any region or island of the Philippines. Overcrowding, a population that exceeds the bearing capacity of the island, the number of rapidly growing number of hotels and high construction concentration endanger the future of tourism activities on the island.

Özet


Küreselleşen dünyada farklı ülkelerle ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaşabilme talebi ve çok boyutlu bilimsel ülke analizlerine olan ihtiyaç hızla arttığından dolayı, ülke ve bölge araştırmalarına olan talep de gün geçtikçe artmaktadır. Filipinler son yarım yüzyılda dünyanın en çok tartışılan ülkelerinden biri olup, doğal kaynaklarıyla, yüzlerce adasıyla, tarım ve turizm potansiyeli ile Türkiye’nin ilgi alanına bir türlü girememiştir. Oysa Filipinler Cumhuriyeti, Asya kıtasının en ilginç ve en sıra dışı ülkelerinin başında gelir. Filipinler, kendine özgü tarihsel geçmişi, heterojen etnik ve dinsel yapısı, sıra dışı demokrasi ve inanç uygulamaları, ilginç coğrafi yapısı, zengin turizm çekicilikleri, kendine özgü kalkınma ve ekonomi politikalarıyla diğer Asya ülkelerinden derin farklılıklar gösterir.

Asya kıtasının en büyük Hristiyan ülkesi olan Filipinler, Endonezya ve Japonya ile birlikte kıtanın en çok adaya sahip ülkesidir. Filipin takımadaları içinde yer alan her bir adanın kendine has sosyal, kültürel, iktisadi ve turizm özellikleri vardır. Her yıl binlerce Türk turist bu adalardan birini ziyaret etmesine rağmen bu tropikal adalarla ilgili ülkemizde yayınlanmış bilimsel eser sayısının yok denecek kadar az olması bu makalenin kaleme alınmasının başlıca nedenidir.

Filipinler Cumhuriyeti aynı zamanda hem Muson ülkesi ve Uzakdoğu Cumhuriyetidir, hem Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) üyesidir hem de tamamı adalardan oluşan bir Pasifik ülkesidir. Ülke sınırları içinde 7 500’den fazla ada barındırarak dünyanın en çok adaya sahip ülkelerinden biri olması; Asya kıtasının en kalabalık nüfuslu Hristiyan ülkesi olması; yüzlerce etnik ve dinsel azınlığı barındırması; toplam kıyı uzunluğu 36289 kilometre olup dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 5. ülkesinden biri olması; topraklarında barındırdığı 90 milyondan fazla Katolik ve 6 milyondan fazla Müslüman ile hem Hristiyan dünyasının hem de İslam coğrafyasının önemli bir parçası olması Filipinler Cumhuriyeti’ni diğer ülkelerden farklılaştıran en önemli özellikleridir.

Bir Uzakdoğu Asya devleti olarak Filipinler Cumhuriyeti ülkemizde pek araştırılmayan ve bilimsel eserlere pek konu olmayan bir adalar ülkesidir. Turizm coğrafyası odaklı bu makalenin öncelikli amacı Filipinlerin en ünlü ve en çok ziyaret edilen adası olan Boracay’ın coğrafi özelliklerini ve turizm potansiyelini Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır.

Batı Visayas Adaları grubu içinde yer alan Boracay, 7 km. uzunluğunda ve yaklaşık 1 km. genişliğinde olan küçük bir adadır. Başkent Manila’nın 315 km. güneyinde yer alan adada yaklaşık 35 000 kişi yaşamakta ve yüzölçümü de sadece 10,3 km2’dir. Kent yerleşmesine sahip olmayan adanın en büyük kırsal yerleşmeleri şunlardır: Balabag, Lapuz-Lapuz, Manoc-Manoc, Bulabog, Ilig-Iligan, Tulubhan ve Yapak. Aşırı kalabalık araziler, çarpık ve plansız büyüme, doğal kaynakların hızla tükenmesi, doğal çevrenin kirlenmesi, hızlı betonlaşma ve nüfus taşıma kapasitesinin üzerinde bir yoğunluk Borocay’ın çözüm bekleyen en önemli sorunların başında gelir.

Panay adasının sadece 2 km. kuzeybatısında yer alan Boracay adası, idari yönetim olarak Aklan eyaletine bağlıdır. Boracay adasının toprakları üç belediye tarafından bölüşülmüştür: Manoc-Manoc, Balabag ve Yapak belediyeleri. “Travel Leisure” başlıklı turizm dergisine göre 2012 yılında Borocay adası dünyanın en güzel adası seçilmiştir. “Condé Nast Traveler” dergisinin yaptırdığı ankete göre 2014 yılında Boracay dünyanın en iyi adaları arasında yine birinci sırayı almayı başarmıştır. Özetle, Boracay Filipinlerin ulusal gururudur, turizm vitrinidir, ülkenin en popüler ve en çok ziyaret edilen adasıdır.

Boracay Filipinlerin turizm kalbidir ve ulusal gururudur. Bu şirin adanın sınırları içinde ne gürültülü fabrikalar, ne havayı kirleten termik santrallar ve sanayi tesisleri, ne de büyük metropol kentler yer almaz. Adanın tek geçin kaynağı turizm ve turizme bağlı sektörler olduğu söylenebilir. Fakat Boracay adasında modern müzeler ve sanat galerilerinin, tarihi kalelerin ve köprülerin, eski mimari eserlerin ve kültür-sanat merkezlerinin, çağdaş hastanelerin ve kapalı spor merkezlerinin olmaması turizm açısından büyük bir dezavantajdır.

Filipinlerin reklam yüzü ve turistik sembolü olan ada bugün ciddi ekolojik, demografik ve mimari sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Filipinlerin hiçbir bölgesinde ve hiçbir adasında bu kadar küçük bir alanda bu kadar yüksek bir turistik tesis yoğunluğu ve bu kadar yüksek nüfus yoğunluğu yoktur. Aşırı kalabalıklaşma, adanın taşıma kapasitesini aşan bir nüfus, hızla çoğalan otel sayısı ve yüksek inşaat yoğunluğu adadaki turizm faaliyetlerinin geleceğini tehlikeye sokmaktadır.


Keywords:
Boracay Island, Philippines, Tourism, Visayas Islands
Anahtar Kelimeler:
Boracay Adası, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm, Visayas Adaları

References


Atalay, İ. (2001). “Resimli ve haritalı dünya coğrafyası”. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Atalay, İ. (2007)“Kıtalar ve ülkeler coğrafyası”. İzmir: META Basım.

Atasoy, E. (2013)“Demografi yazıları”. Bursa: MKM Yayınları.

Atasoy, E. (2010). “Kıtalar ve ülkeler coğrafyası”. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Atasoy, E.  (2018). Muslim communities in the philippines from the perspective of political geography

and etnogeography, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 7, No. 2, June

Bayar, S. (2011). Filipinler ülke raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı

Geliştirme Merkezi, Ankara.

Carter, R. W. (2004). Implications of sporadic tourism growth: extrapolation from the case of boracay ısland, the philippines,  Asia Pacific Journal of Tourism Research 9 (4), December.

Colleen, A. S. (1967). Philippines in pictures, Manila, Library of Congress Catakoging. Cilt 1.

Düzyol, T. (2016). Filipinler”, Ermağan, İsmail (Editör), Dünya Siyasetinde Doğu Asya. Ankara: Nobel Yayınları.

Georgiev, P. (2005). Filipinite i evraziyskata dıga na nestabilnost, Spisanie Geopolitika, Broy 6, Sofya.

Krıstev, V. (2016). Geopolitika i geostrategiya na turizma, İzdatelstvo Nauka i İkonomika,

İkonomiçeski Universitet, Varna.

Krıstev, V. (2014). Geografiya na turizma, İzdatelstvo Nauka i İkonomika, İkonomiçeski

Universitet, Varna.

Lakost, İ. (2005). Geopolitiçeski reçnik na sveta, Izdatelska Kaşta Trud, Sofiya.

Lavrov, S. B. & Kaledin, N. V. (2003). Ekonomiçeskaya, sotsialnaya i politiçeskaya geografiya mira. Regioni i Strani. İzdatelstvo Gardariki, Moskova.

Lopez, M. L. (2006). A handbook of philippine folklore. Quezon City. The University of the

Philippines Press.

Lukanov, A., Bojinov, N. & Dimitrov, S. (2005). Stranite v Sveta 2005-2006, İzdatelstvo Gloriya Palas, Sofya.

Manalo J. J. P. (2017). Relevance of sustaınable tourısm ın the phılıppınes: case of Boracay ısland and Puerto Prıncesa cıty, International Journal of Information Research and Review, Vol. 04, Issue, 01, pp.3558-3562, January.

Manuela W. S. (2015). The İmpact of government failure on tourism in the Philippines, Transport Policy, Volume 43, October. Pages 11-22

Özey, R. (2008). Asya Coğrafyası. İstanbul: Aktif Yayınları.

Özgüç, N. (2011). Turizm coğrafyası. Özellikler ve Bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Santos, R. B. Tomeldan M. V. (2009). Case-based study of three tourism-dependent ıslands in the Philippines the cases of Boracay ısland, aklan; Puerto Galera, Oriental Mindoro; & Coron, Palawan in the Philippines”, A Journal of Architecture, Landscape Architecture and the Designed Environment University of the Philippines College of Architecture, Issue No: 3, Philippines.

Shah K. Gupta V. Edited by Charlotte Boyd (2000). Tourism, the poor and other stakeholders:

experience in Asia, overseas development ınstitute, fair trade in tourism project. University of North London, UK, Printed by Russell Press Ltd, Nottingham, NG6 0BT, April.

Smith, Russell A., Henderson, J. C., Chong, V., Tay, C., & Jingwen, Y. (2011). The development and management of beach resorts: Boracay ısland, the Philippines, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16 (2), pp. 229–245.

Smith, V. L. (1992). Boracay, Philippines: a case study in alternative tourism, University of

Pennsylvania Press, Philadelphia, USA, pp.135-157.

Timor, A. N. (2002). Güneydoğu Asya. Özellikler. Ülkeler, İstanbul: Çantay Kitabevi.

Trousdale, W. (1999). Governance in context - Boracay Island, Philippines, Annals Of Tourism

Research, 26 (4), pp. 840–867.

William J. T. (1999). “Governance in context: Boracay Island, Philippines, Annals of Tourism

Research. Volume 26, Issue 4, October 1999, Pages 840-867

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

• https://www.palawandays.ru/boracay-philippines

• https://www.lonelyplanet.com/philippines/the-visayas/boracay

• http://www.boracaygo.com/boracay/

• https://boracayisland.org/

• http://philippine.ru/boracay.html

• http://www.openarium.ru/

• https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9

• https://wikiway.com/philippines/ostrov-borakay/

• https://www.life-in-travels.ru/plyazhi-na-boracae/

• http://www.restbee.ru/world/azija/filippiny/borakaj

• http://www.svali.ru/catalog~93~98532~index.htm

• https://www.tourister.ru/world/asia/philippines/city/boracay

• https://nashaplaneta.net/asia/philippines/boracay-ostrov

• https://forbes.kz/travels/nichego_krome_relaksa_1569492008/

• https://sletat.ru/philippines/boracay/

• http://www.exatour.ru/tury/filippiny/ostrov_borakay/

• http://www.phtourguide.com/

• https://www.boracayisland-hotels.com/tr/all-hotels/

• https://www.eco-business.com/news/5-ways-to-save-boracay/

• https://www.agoda.com/tr

• https://www.hotelplanner.com/

• https://www.booking.com/

• https://www.trivago.com/

• https://www.tripadvisor.com/

• https://www.expedia.co.uk/

• https://www.openstreetmap.org/

• https://www.google.com/maps

• https://mapcarta.com/

• http://www.mappery.com/

• https://www.worldmeteo.info/en/asia/philippines/


Submitted at: 2020-08-30 09:00:19
Accepted at: 2020-11-06 11:12:56
To Journal: Aralık 2020

Author Details:
Emin,ATASOY ORCID:0000-0002-1473-7420 Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

To Reference: ATASOY, Emin (2020), Tourism Symbol Of The Philippines Republic: The Boracay Island. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2020, Issue:6, Volume:5, Pages:68-80
Süreç DergiPark platformundan yürütülmüştür.
Viewed: 749 Downloaded: 1293