INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Mother-Father And Youth Models In Youth Period Books

International Journal of Humanities and Art Researches Aralık 2020 Pages: [56-67]
Prof.Dr.. Kelime Erdal ; Doktora. Esin Karahanoğlu ; Doktora. Hatice Gerekten ; Doktora. Mehmet Mustafa Marangoz ; Arş.Gör.. Meltem Merve Konu
DOI: https://orcid.org/0000-0001-8205-2530

Abstract


The first youth period is the period when the individual is in a role confusion and tries to find a place to himself/ herself in his/her environment. In the first youth, the individual develops appropriate identification models in order to create a successful identity and not to fall into this crisis. In this period, the individual has some developmental features remaining from childhood and tries to get used to some new situations brought by the first youth period. Sometimes he/she behaves like an adult, sometimes he/she is no different from a child. The individual, who has many friends in the childhood, switches to a narrower circle of friends in the first youth. Because, one of the important features of this period is also that friendship relations become more important and the interest for opposite sex is also beginning to increase. While individuals who have had a successful adolescence period develop productive, happy, meaningful social relationships; those who fail have an aggressive, destructive and bigoted personality.

In the novels written with the aim of the first youth period, the characters usually consist of young people. Within the scope of the research, Pomegranate (Emre Gül), Bad Boy (Büşra Küçük), 4N1K (Büşra Yılmaz) and Take a Look at Me Now (Miranda Dickinson), which are of the first youth novels, were analyzed by document analysis method, which is one of the qualitative research methods.

The events described in Bad Boy novel, the attitudes and behaviors of the main characters towards each other and their families, the places where the events took place were written in a way that could constitute a negative example for the readers. The girl character is someone who can’t stand on her feet, is weak, depends on man, does what he says, also feeling the need to do his bad habits for the man she loves, and does not care about herself and her family, especially her father. The male character is described as a type who is completely independent of his family, does not account for anyone because of what he does, quarrelsome, has bad habits, uses girls as he wishes, disregards school rules, thinks that he can do what he wants because his father cheated on his mother, rude, and thinks that he has a say on the girls he is with.

Young models in Pomegranate novel are far from giving young people positive values and personality traits. The two main characters of the book, the boy and the girl are university students who share the same house. The female heroine of the book has a personality judging people by their appearance, being gossipy, being quarrelsome, often experiencing anger bursts. The book does not mention the future plans of these young people. Their only purpose in life is to never be separated from each other, to be “eternal” in their own words. The young characters in the book are generally attractive in appearance, but have negative characteristics in character. Men are handsome but they all smoke and swear. Cigarettes and swearing were not shown negatively in the book, contrarily they were given in an encouraging manner. In their eyes, girls are beings who are weak, available to use, whose only problem is to find a rich husband.

The main character of the novel named 4N1K is a girl with naughty, sweary, masculine behavior. Out of school times, she spends all her time with four of her closest friends and is fond of freedom. The male character, which is closest to the girl character, protects her girlfriend in any case; depends on her with a feeling beyond friendship, secret lover. He is a more demure and mature character than other men in the group. He also takes care of his friends' problems. He is a young man who has to live away from his parents. Although this situation has some difficulties, he is capable of dealing with them. The male character, who draws a positive profile with these aspects, sometimes exhibits negative behaviors. When he is in trouble, he goes out to the balcony and lights a cigarette or sometimes he responds with heavy swearing in the face of her friends' mistakes.

The main message of the novel Take a Look at Me Now, is the importance of striving for goals without giving up in the face of negativity and finding something that can be happy in life. The female character of the novel constantly strived for her personal development next to her cousin she went to take a vacation and distract after the negativities she experienced and opened her own business after reaching enough equipment in the restaurant where she started as a waitress. The fact that the heroine of the novel sees her family as an obstacle for her private life and that her relations with her friends in the same house are bad does not constitute a positive example for young people. Using slang and swearing in the novel although not very often, taking place kissing and drinking actions more than necessary are also unfavorable.

In the books examined within the scope of the research, it has seen that the parent model is not included or passive. Parents are not indispensable for young people in books with parents. Especially fathers were drawn as figures which is not necessary. In the analyzed books, it was determined that the mother figure was more involved than the father, she was cared and loved more by the youth.

Özet


İlk gençlik dönemi, bireyin rol karmaşasına girdiği ve yaşadığı çevrede kendine bir yer bulmaya çalıştığı dönemdir. Bu dönemdeki birey, bir kimlik oluşturabilmek ve bunalıma düşmemek için kendine uygun özdeşim modelleri geliştirmektedir. İlk gençlik döneminde birey, hem çocukluktan kalan bazı gelişim özelliklerini taşır hem de bu dönemin getirdiği yeni durumlara alışma çabasındadır. Bazen bir yetişkin gibi davranmakta, bazen de bir çocuktan farksız olmaktadır. Çocukluk döneminde birçok arkadaşı olan birey, ilk gençlik döneminde daha dar bir arkadaş çevresine geçiş yapar. Başarılı bir ergenlik dönemi geçiren bireyler üretken, mutlu, anlamlı sosyal ilişkiler geliştirirken; başarısız olanlar saldırgan, yıkıcı ve bağnaz bir kişiliğe sahip olurlar.

İlk gençlik döneminde okunan eserler de bireylerin davranışları üzerinde etkilidir. İlk gençlik dönemini hedef alarak yazılan romanlarda karakterler genellikle gençlerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, ilk gençlik dönemi romanlarından Nar (Emre Gül), Kötü Çocuk (Büşra Küçük), 4N1K (Büşra Yılmaz) ve Kendime Yeni Bir Ben Lazım (Miranda Dickinson), nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Kötü Çocuk romanında olaylar, ana karakterlerin birbirlerine ve ailelerine karşı tutum ve davranışları ve olayların geçtiği mekanlar okuyucular için olumsuz örnek oluşturabilecek şekilde kaleme alınmıştır. Genç kız karakter, ayakları üstünde duramayan, güçsüz, erkeğe bağlı, onun dediklerini yapan, sevdiği erkek için onun sahip olduğu kötü alışkanlıkları kendi de edinmek zorunda hisseden, kendisine ve ailesine, özellikle de babasına değer vermeyen biridir. Erkek karakter ise ailesinden tamamen bağımsız, yaptıklarından dolayı kimseye hesap vermeyen, kavgacı, kötü alışkanlıklara sahip, okul kurallarını hiçe sayan, babasının annesini aldatmasından dolayı kendisinin de istediğini yapabileceğini düşünen, kaba saba, birlikte olduğu kızların üzerinde söz sahibi olduğunu düşünen bir tip olarak anlatılmıştır.

Nar romanında yer alan genç modelleri de gençlere olumlu değerler ve kişilik özellikleri kazandırmaktan uzaktır. Kitabın iki ana kahramanı olan kız ve erkek, aynı evi paylaşan üniversite öğrencileridir. Kitabın genç kız karakteri, insanları dış görünüşüyle yargılayan, dedikoducu, kavgacı, sık sık öfke patlamaları yaşayan bir kişiliğe sahiptir. Kitapta, bu gençlerin gelecekle ilgili planlarından söz edilmez. İkisinin de hayattaki tek amaçları birbirlerinden hiç ayrılmamak, kendi deyişleriyle “sonsuz olmak”tır. Kitapta yer alan genç kahramanlar genelde dış görünüş olarak çekici, ancak karakter olarak olumsuz özelliklere sahiptirler. Erkekler yakışıklıdır ancak tümü sigara içer ve küfreder. Sigara ve küfür, kitapta olumsuz gösterilmemiş, özendirici bir biçimde verilmiştir. Romandaki erkek tiplerinin gözünde kızlar zayıf, kullanılmaya müsait, tek dertleri zengin koca bulmak olan varlıklardır.

4N1K adlı romanın ana kahramanı, haşarı, ağzı bozuk, erkeksi davranışları olan bir kızdır. Okul dışı zamanlarda bütün zamanını en yakın arkadaşları olan dört erkekle geçirir ve özgürlüğüne düşkündür. Kız karaktere en yakın olan erkek karakter, her durumda kız arkadaşını koruyan; arkadaşlıktan öte bir duyguyla ona bağlı, gizli aşıktır. Gruptaki diğer erkeklere göre daha ağırbaşlı ve olgun davranan bir karakterdir. Arkadaşlarının sorunlarıyla da ilgilenir. Anne ve babasından uzak yaşamak zorunda kalan bir delikanlıdır. Bu durumun birtakım zorlukları olsa da o bunlarla başa çıkabilecek beceridedir. Bu yönleriyle olumlu bir profil çizen erkek karakter, kimi zaman olumsuz davranışlar da sergiler. Dertlendiği zaman sigara içer ya da arkadaşlarının yaptığı hatalara ağır küfürlerle karşılık verir.

Kendime Yeni Bir Ben Lazım adlı romanın temel iletisi, olumsuzluklar karşısında yılmadan çabalama ve hayatta mutlu olunabilecek bir şeyler bulabilmenin önemidir. Romanın genç kız kahramanı, yaşadığı olumsuzluklar sonrası tatil yapmak ve kafasını dağıtmak için gittiği kuzeninin yanında kişisel gelişimi için sürekli çabalamış ve garson olarak başladığı restoranda yeterli donanıma ulaştıktan sonra kendi iş yerini açmıştır. Roman kahramanının ailesini, özelini yaşamasına engel olarak görmesi ve aynı evde kaldığı arkadaşları ile ilişkilerinin kötü olması gençler için olumlu bir örnek oluşturmamaktadır. Romanda çok sık olmasa da argo ve küfür kullanılması; öpüşme ve içki içme eylemlerinin gereğinden fazla yer alması da olumsuzdur.

Araştırma kapsamında incelenen kitaplarda anne-baba modelinin yer almadığı ya da pasif olduğu görülmüştür. Anne babanın yer aldığı kitaplarda ise gençler için anne-babalar vazgeçilmez değildir. Özellikle babalar, “olmasa da olur” figürler olarak çizilmiştir. İncelenen kitaplarda anne figürünün babaya göre daha fazla yer aldığı, gençler tarafından daha fazla önemsendiği ve sevildiği tespit edilmiştir.


Keywords:
Keywords: Parent models, youth literature, youth models, Kendime Yeni Bir Ben Lazım, Kötü Çocuk, Nar, 4N1K
Anahtar Kelimeler:
Anahtar sözcükler: Anne-baba modelleri, gençlik edebiyatı, genç modelleri, Kendime Yeni Bir Ben Lazım, Kötü Çocuk, Nar, 4N1K

References


Alsup, J. (2003). Politicizing Young Adult Literature: Reading Anderson's Speak Us a

Critieal Text. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 47(2), 158-166.

Asutay, H. (2013). Ergenlik (İlk Gençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişim. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. 5(2), 8-12.

Atabek, E. (2004). Kuşatılmış Gençlik. (18.Baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Aydın, B. (2005). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. (2.Baskı). İstanbul: Atlas Yayınları.

Aytaş, G, A. Yalçın. (2005). Çocuk Edebiyatı. (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.

Bucher, K. T., K.Hinton. (2014). Young Adult Literature: Exploration, Evaluation, and

Appreciation. (3rd edition). U.K: Pearson.

Carlsen, G. R. (1980). Books and the Teenage Reader: A Guide for Teachers, Librarians and

Parents. (2nd Edition). New York: Harper.

Crowe, C. (2001). Young Adult Literature. The English Journal, 90 (3), 146-150.

Dickinson, M. (2016). Kendime Yeni Bir Ben Lazım. (Çev. Esra Yüksel). İstanbul: İndigo Kitap.

Çağdaş, A. (2002). Anne-Baba-Çocuk İletişimi. Ankara: Nobel Yay.

Gander, M., H. Gardiner. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yay. Haz. Bekir Onur).

Ankara: İmge Kitabevi.

Gazioğlu, G. (2015). İlk Gençlik Edebiyatı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD, Balıkesir.

Gül, E. (2017). Nar. İstanbul: Ephesus Yayınları.

İskender, H. (2017). Distopik Romanların Gençlik Edebiyatındaki Yeri Üzerine Bir

Değerlendirme. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 431-447.

Küçük, B. (2017). Kötü Çocuk. İstanbul: Ephesus Yayınları.

Küçükbasmacı, G. ,G. (2011). Kültürel Süreklilik Açısından İlk Gençlik Çağı ve Halk

Anlatıları. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın No: 4, 670.

Örgen, E., B. Güneş. (2018). Wattpad Romanlarına İlk Gençlik Edebiyatı Açısından Bir

Bakış. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 21 (40), 75-89.

Özbek, Ö. (2014). İnci Aral ve Elif Şafak’ın Romanlarında Baba Figürü. (Yayımlanmamış

yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Özer, K., D.Sevimay. (2004). Çocuklarda Motor Gelişim. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın

Dağıtım.

Sıtkı, R. (2011). Türkiye’de Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Yayıncılığı: 2000-2009. Ankara:

Uzmanlık Tezi.

Solak, Ö. (2014). Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Soysal, M. (2006). Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Uzman Yayıncılık Kavramı. 2. Ulusal

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Fakültesi, Yayın No: 203, 379-281.

Stallworth, B. J. (2006). The Relevance of Young Adult Literature. Educational Leadership,

63 (7), 59–63.

Şirin, M. R. (2012). Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Ders Notları.

http://www.cocukvakfi.org.tr/icerik.aspx?id=84. adresinden erişilmiştir.

Şirin, M.R. (2014). Editörün Son Sözü: Niçin Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısını

Hazırladık? Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı. 756, Aralık, 2014.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr/. adresinden erişilmiştir.

Uslu Üstten, A. (2016). Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Gençlik Sorunlarının Yansıtılış Biçimi

Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies, 11 (20), 605-616.

Yıldırım, A., H. Şimşek. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:

Seçkin Yayınları.

Yılmaz, B. (2018). 4N1K. İstanbul: Epsilon Yayınevi.


Submitted at:
Accepted at: 2020-08-28 19:16:12
To Journal: Aralık 2020

Author Details:
Kelime ,Erdal ORCID:0000-0001-8205-2530 Bursa Uludağ Üniversitesi
Esin ,Karahanoğlu ORCID:0000-0003-4824-2714 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Hatice,Gerekten ORCID:0000-0001-5885-0639 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Mehmet Mustafa,Marangoz ORCID:0000-0002-7236-2575 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Meltem Merve,Konu ORCID:0000-0002-1139-3474 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi

To Reference: Erdal, Kelime , Karahanoğlu, Esin , Gerekten, Hatice , Marangoz, Mehmet Mustafa , Konu, Meltem Merve (2020), Mother-Father And Youth Models In Youth Period Books. International Journal of Humanities and Art Researches,Aralık 2020, Issue:6, Volume:5, Pages:56-67

Viewed: 3097 Downloaded: 430