INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Letter To Prof. Dr. Şeref Kara

International Journal of Humanities and Art Researches Professor Dr. Şeref Kara Special Issue Pages: [10-16]
Öğr.Gör.. Emel Kara ; Doç.Dr.. Halil Kara
DOI:

Abstract


“After the heart is blind, there is no benefit for the eyes to see,” says Hz. Ali. Because he looks only with his eyes, sees with his heart. Defining love is so difficult that many mighty writers have claimed that this definition cannot be made. According to Ibn Arabi, the definition of love cannot be made. Love is only tasted. The person who tastes cannot explain enough what love is. At the same time, love is a universal feeling. The mother's love for her child, spouses love each other, as a divine secret, is the best example of the universality of love, whose purpose is to “bring a skin with a skin, a life with a soul”. At the same time, Ibn Arabî says, “Love is a bond that connects the loved one to the loved one, and the love is the existence of the lover.” Cengiz Aytmatov, in his work titled “Selvi Boylum Al Yazmalım” written in 1961, states that love is labor by talking about the role of labor in love. Although love requires life as much as air and water, love requires effort. It is only to see through the heart, without waiting for return, without gaining interest, without aim. Because the source of love is the heart. The love said from the heart, seen from the heart and felt from the heart is vital. The people who know this best are undoubtedly the natives of Solomon Island. Because these natives would sit in front of the huge tree they were afraid of cutting their beliefs and say bad words to the tree. Their purpose is to kidnap the spirit they believe lives in the tree. When the soul leaves the tree, it is inevitable to dry the tree. And they were right. After a while, the tree was going to dry, then it fell over. Solomon is a good example that there is no life where there is no love.

Professor Dr. Seref Kara has addressed the living spirit in living things throughout his life. Unlike the Solomon natives, Kara has worked hard to keep the spirit alive, not to fire it. The clearest example of this can be seen in the following lines of his neighbor Hacı Nurettin Gencal.

There is our apartment neighbor Mr. Şeref Kara,

Wound as soon as you get along with everyone.

Because one day we will go to the market called Ahiret,

This tekst is a memory from Hacı Nurettin Gencal.

Şeref Kara is not only a good scientist, but a good teacher, a good neighbor, a good father, brother, wife, brother, friend and most importantly, human. Gentle, friendly, pleasant conversation is a magnificent shinas. Knowing that the other is a living is enough for him to spend effort. Because labor is love and love is a heart mirror. When Winston Churchill could not find to be upset, Şeref Kara could not find to "upset". The life philosophy of Şeref Kara is hidden in the words of the great Atatürk: “We are not anyone's enemy! We are the enemies of those who are only enemies of humanity. ”

Professor Dr. Seref Kara is known for his honesty as much as his hard working. He is a prominent scientist who has advanced in the light of Atatürk with his philosophy, who loves his homeland most and who does his job best. Bursa Uludağ University has held high-level positions in his academic life, his knowledge and experience has been consulted, sought and respected. Undoubtedly, no one knows Seref Kara better than his family. From the pen of his family who witnessed his happiness, sadness, excitement, fears, hard days and maybe loneliness, his brother, Gülnazik Dağan, Prof. Dr. Şeref describes the following moment for Kara:

“It was full of love for everyone, but for everyone. Especially he had a very nice dialogue with the children. That's why children love him too, they want to play and spend time with him. Since my nephew's daughter in Bursa also loved my brother and had a fun time with him, he took his father for a walk on the weekends, knowing he brought them to the house of my brothers and then said, "Look, daddy, we have come to Honor Uncle, let's go to them." He wouldn't go home without seeing him. ”These are the best words of love that can be taken from a child.

Özet


Hz. Ali, “kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur der”. Çünkü insan gözleriyle sadece bakar, kalbiyle görür. Sevginin tanımı yapmak öylesine zordur ki, birçok kudretli yazar bu tanımın yapılamayacağını iddia etmiştir. İbn Arabî’ye göre de sevginin tanımı yapılamaz. Sevgi ancak tadılır. Tadan kişi de sevginin ne olduğunu yeterince anlatamaz. Aynı zamanda sevgi evrensel bir duygudur. Annenin çocuğunu sevmesi, eşlerin birbirlerini sevmesi, ilâhî bir sır olarak, gayesi “bir tenle bir teni, bir canla bir canı kavuşturmak” olan sevginin evrenselliğine en güzel örnektir. Aynı zamanda İbn Arabî sevgi için, “Sevgi seveni sevilene bağlayan bir bağdır ve sevgi sevenin var oluşudur” der. Cengiz Aytmatov ise 1961 yılında kaleme aldığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserinde, emeğin sevgideki rolünden söz ederek, sevginin emek olduğunu söyler. Her ne kadar sevgi hava kadar, su kadar yaşamın ihtiyacı olsa da sevgi emek istemektedir. Karşılık beklemeden, çıkar sağlamadan, amaç gütmeden, sadece kalpten görmektir. Çünkü sevginin kaynağı kalptir. Kalpten söylenen, kalpten görülen ve kalpten hissedilen sevgi yaşamsaldır. Bunu en iyi bilen insanlar şüphesiz Solomon Adası yerlileridir. Çünkü bu yerliler, inançları gereği kesmekten çekindikleri devasa ağacın karşısına dizilip bir ağızdan ağaca kötü sözler söylerlermiş. Amaçları, ağacın içinde yaşadığına inandıkları ruhu, ağaçtan kaçırmaktır. Ruh, ağacı terk edince, ağacın kuruması kaçınılmazdır. Ve haklı da çıkıyorlarmış. Bir süre sonra ağaç kurumaya yüz tutuyor, ardından da devriliyormuş. Sevginin olmadığı yerde yaşamın da olmayacağına iyi örnektir Solomon yerlileri.

Prof. Dr. Şeref Kara, hayatı boyunca canlıların içindeki yaşayan ruha hitap etmiştir. Solomon yerlilerin aksine Kara, ruhu kovmak için değil, yaşatmak için emek harcamıştır. Bunun en açık örneği, komşusu Hacı Nurettin Gencal’ın şu dizelerinde görülmektedir.

Var apartman komşumuz sayın Şeref kara,

Herkesle güzel geçinir açmaz yara.

Çünkü bilir bir gün gidilecek Ahiret denilen pazara,

Bu yazı Hacı Nurettin Gencal’dan kalsın size hatıra.

Şeref Kara sadece iyi bir bilim insanı değil, iyi bir hoca, iyi bir komşu, iyi bir baba, abi, eş, kardeş, arkadaş ve en önemlisi de insandır. Nazik, güler yüzlü, hoş sohbet kadir şinasdır. Karşısındakinin bir canlı olduğunu bilmesi, onun için emek harcamaya yeterlidir. Çünkü emek sevgi, sevgi ise kalp aynasıdır. Winston Churchill’in üzülmek için bulamadığı zamanı, Şeref Kara “üzmek için” bulamamıştır. Şeref Kara’nın yaşam felsefesi, büyük Atatürk’ün şu sözlerinde gizlidir: “Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.”

Prof. Dr. Şeref Kara, çalışkanlığı kadar dürüstlüğüyle tanınır. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır felsefesiyle, Atatürk’ün ışığında ilerlemiş önemli bilim insanıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yaşantısında, üst düzey görevlerde bulunmuş, bilgi ve tecrübesine danışılmış, aranan, saygı duyulan kişi olmuştur. Şüphesiz Şeref Kara’yı, ailesinden daha iyi tanıyan olamaz. Onun mutluluğuna, üzüntüsüne, heyecanına, korkularına, zor günlerine ve belki yalnızlığına tanık olmuş ailesinin kaleminden, kardeşi, Gülnazik Dağan, Prof. Dr. Şeref Kara için şu anıyı anlatmaktadır:

“Herkese, ama herkese karşı sevgi doluydu. Özellikle çocuklarla çok güzel diyalog kurardı. Bu yüzden çocuklar da onu sever, onunla oynamak ve vakit geçirmek isterlerdi. Bursa’daki yeğenimin kızı da abimi çok sevdiği ve onunla eğlenceli vakit geçirdiği için, hafta sonları babasını yürüyüşe çıkarır, bilerek abimlerin evinin oraya getirir ve sonra da “aaa baba bak Şeref Dayımlara gelmişiz, hadi onlara gidelim” dermiş. Onu görmeden eve dönmezmiş.” Bir çocuktan alınabilecek en güzel sevgi sözleridir bu.


Keywords:
Memory, letter, brother, Şeref Kara.
Anahtar Kelimeler:
Anı, mektup, kardeş, Şeref Kara.

References


Ekmekçi, Abdullah, Konaç, Ece (2009). Bilimsel Yazımın Bazı Temel Kuralları, TUBAV Bilim Dergisi, Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:117.

www.wkipedia.org, Makale, ET. 06.02.2020


Submitted at: 2020-02-07 20:25:38
Accepted at: 2020-02-16 08:44:09
To Journal: Professor Dr. Şeref Kara Special Issue

Author Details:
Emel,Kara ORCID:0000-0001-5914-7734 MEB
Halil,Kara ORCID:0000-0000-0000-0000 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

To Reference: Kara, Emel , Kara, Halil (2020), Letter To Prof. Dr. Şeref Kara. International Journal of Humanities and Art Researches,February, Year 4, Issue:3, Volume:3, Pages:10-16

Viewed: 2328 Downloaded: 1536