INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Professor Dr. Şeref Kara Special Issue

February, Year 4 / Issue:3 Volume: 3 / ISSN: 2687- 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Hülya TAŞ
Technical Editor: Gültekin Erdal

Published Papers:
Öğr.Gör.. Emel Kara ; Doç.Dr.. Halil Kara
Letter To Prof. Dr. Şeref Kara,10-16
PROF. DR. ŞEREF KARA’YA MEKTUP
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:2275 | Downloaded: 1481

Prof.Dr.. Mustafa Cemiloğlu
The teaching of Values in Turkish Language and Literature Course,17-23
Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Değerler Öğretimi
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:985 | Downloaded: 685

Dr.Öğr.Üyesi. Selma Güleç ; Öğr.Gör.. Muhammed Nafiz Hüdavendigar
Examination of The Postgraduate Theses Prepared Under The Title of Literacy Skills In The field of Social Studies Education,24-36
Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Okuryazarlık Becerisi Başlığında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1123 | Downloaded: 790

Dr.Öğr.Üyesi. Mine ARTU MUTLUGÜN ; Arş.Gör.. Yasemin TOPUZ
New Position of Storrytelling in the Context of Digital Narration,37-45
DİJİTAL ANLATI BAĞLAMINDA HİKÂYECİLİĞİN YENİ KONUMU
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1321 | Downloaded: 754

Doç.Dr.. Gülay Durmaz
An Eighteenth Century Work: Şâkir Ahmed and His Divan,46-52
18. YÜZYILA AİT BİR ESER: ŞÂKİR AHMED BEY VE DİVANI
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1310 | Downloaded: 1827

Doç.Dr.. Süleyman Eroğlu
Two Poetical Histories Mentioning the Ottomans' Eastern Expeditions in the Period of Sultan Murâd III: Âsafî’s Şecâat-nâme and Harîmî’s Gonca-i Bâğ-i Murâd,53-64
Sultan Iıı. Murâd Dönemi Osmanlı Şark Seferleri’ni İhtiva Eden İki Manzum Tarih: Âsafî’nin Şecâat-Nâme’si Ve Harîmî’nin Gonca-İ Bâğ-I Murâd’ı
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:828 | Downloaded: 622

Dr.Öğr.Üyesi. Levent Ali Çanaklı
The Language of The Novel Love,65-76
Aşk Romanının Dili
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:2561 | Downloaded: 1041

Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran Öztahtalı ; Öğr.Gör.. Şebnem TELCİ DERELİ
Determination Of Demographic Factors Affecting The Theater’s Monitoring Request For İzmit Municipality Personnel,77-83
İZMİT BELEDİYESİ PERSONELİNİN TİYATRO İZLEME TALEBİNE ETKİ EDEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1796 | Downloaded: 1212

Dr.Öğr.Üyesi. Minara Aliyeva Çınar
Linguistic Characteristics Of The Folktales Compiled By Âşık Şevki Halıcı,84-93
ÂŞIK ŞEVKİ HALICI'DAN DERLENEN HALK HİKÂYELERİNİN DİL ÖZELLİKLERİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1366 | Downloaded: 1307