INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: 2023 Kış Dönemi

Aralık 2023 / Issue:4 Volume: 8 / ISSN: 2687-4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor:
Technical Editor:

Published Papers:
Dr.Öğr.Üyesi. Mahmut Atilla SÖĞÜT ; Arş.Gör.. Ayşenur KANDEMİR
Mobilya Tasarımında Biyomimikri Yaklaşımının Sürdürülebilirlikle İlişkisinin İrdelenmesi,332-349
Investigation of the Relationship between Biomimicry Approach in Furniture Design and Sustainability
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10281215
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:412 | Downloaded: 73

Arş.Gör.. Sinem Ünal GERDAN
Art Nouveau Akımında Will Henry Bradley İllüstrasyonlarının Grafik Tasarımına Etkisi,350-369
The Effect Of Will Henry Bradley Illustrations On Graphic Design In The Art Nouveau Movement
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8392392
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:365 | Downloaded: 64

Öğr.Gör.. Gültekin ERDAL
Çocuk Kitaplarında Karakter Tasarımının Yeri ve Önemi,370-382
The Place and Importance of Character Design in Children's Books
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10401816
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:327 | Downloaded: 83

Doç.Dr.. Sevgül ÇALIŞ ; Doç.Dr.. Nurcan KAHRAMAN
Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Bilim Şenliği Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri,383-403
Pre-service Teachers' Opinions About the Science Festival Organized within the Scope of Community Service Applications
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10281477
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:344 | Downloaded: 61

Dr.. Gülsen ALKAÇ ÖZDEMİR
Parasal Aktarım Mekanizması Kanalı Olarak Kredi Kanalının Bibliyometrik Analiz ile Bilimsel Haritalaması,404-431
Scientific Mapping of the Credit Channel as a Monetary Transfer Mechanism with Bibliometric Analysis
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10401910
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:365 | Downloaded: 40

Doktora. Alican ÖZKAN
Eski Uygurcada Mañjuśrī Bodhisattva’yı Anlatan Bir Terim Üzerine,432-441
On a Term for Mañjuśrī Bodhisattva in Old Uyghur
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10402975
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:336 | Downloaded: 56