INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Bahar Dönemi 2023

Mart 2023 / Issue:1 Volume: 8 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Şükrü Baştürk
Technical Editor: Şükrü Kaya

Published Papers:
Doç.Dr.. Zeynep Balkanal
Peşkir (Towel) Wovens Made By Ballıpınar Village Pomaks,14
Ballıpınar Köyü Pomakları Tarafından Üretilmiş Peşkir Dokumaları
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7727937
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:481 | Downloaded: 326

Araştırmacı. Maja MILOSAVLJEVIC ; Prof.Dr.. Süleyman EROĞLU
Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe and Ucimo Srpski 1 Cultural Transfer in Basic Level Textbooks,27
Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe ve Ucimo Srpski 1 Temel Düzey Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar
DOI: https://doi.org/10.5281/ zenodo.7728066
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:565 | Downloaded: 320

Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa GÜLEN
Van Meher Gate Sanctuary A Suggestions For Reassessment And Conservation,42
Van Meher Kapı Kutsal Alanı’nın Yeniden Değerlendirilmesi ve Koruma Yaklaşımı İçin Bir Öneri
DOI: :https://doi.org/10.5281/ zenodo.7730055
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:199 | Downloaded: 221

Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet Yiğit ERSOYDAN
Semiotic Analysis of The Songs Used in The Pepee Cartoon in The Context of Concepts,55
Pepee Çizgi Filminde Kullanılan Şarkılarının Kavramlar Bağlamında Göstergebilimsel (Semiyotik) Analizi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7730381
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:198 | Downloaded: 133

Doç.Dr.. Şirin İLKÖRÜCÜ ; Doç.Dr.. Menekşe Seden TAPAN BROUTİN
The Case Study Of Mathematics Teachers' Application Of The Brain-Education Relationship İn Their Lessons,68
Matematik Öğretmenlerinin Beyin-Eğitim İlişkisini Derslerinde Uygulamalarına İlişkin Durum Çalışması
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7733049
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:462 | Downloaded: 231

Dr.Öğr.Üyesi. Mustafa GÜRGÜLER
Traditional Textile Art Carpet and Conceptual Art,85
Geleneksel Tekstil Sanatı Halı ve Kavramsal Sanat
DOI: DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7742039
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:204 | Downloaded: 206