INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Güz Dönemi, 2022

Eylül 2022 / Issue:3 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Dr.. Ahmet Fatih ÖZMEN ; Prof.Dr.. Ahmet DALKIRAN
Çağdaş Türk Resminde Güvercin Teması: Ferruh Başağa-Orhan Peker-Kadir Şişginoğlu Örneği,195-212
Pigeon Theme in Contemporary Turkish Painting: Ferruh Başağa-Orhan Peker- Kadir Şişginoğlu Examples
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7067480
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:466 | Downloaded: 529

Dr.. Ali YALÇIN ; Doç.Dr.. Selma GÜLEÇ
Sosyal Bilgiler Dersinde, 5. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarında Sorumluluk Kavramının İncelenmesi,213-228
Examination of Responsıbility Concept in Mind Maps of 5th Grade Students in Social Studies Lesson
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7067489
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:431 | Downloaded: 466

Öğr.Gör.. Gültekin ERDAL ; Dr.. İsmet GÜCÜYENER
Structural Features And Registration Of The World Brand Bursa Knife,229-240
Dünya Markası Bursa Bıçağının Yapısal Özelliği ve Tescili
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7068069
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:338 | Downloaded: 187

Dr.Öğr.Üyesi. Fulya SAVAŞ
1980’den Günümüze Türk Seramik Karo Endüstrisinde Duvar ve Yer Karosu Tasarımlarının İncelenmesi,241-255
Investigation of Wall and Floor Tile Designs in the Turkish Ceramic Tile Industry from 1980 to the Present
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7068120
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:416 | Downloaded: 539

Yüksek Lisans. Mohammad Asif ALI ; Doç.Dr.. Şükrü BAŞTÜRK
Çevre İçerikli Belgesel Filmlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Sözcük Dağarcığı Gelişimine Katkısı: Yuva Belgeseli Örneği,256-274
The Contribution of an Environmental Documentary Movie on the Development of Vocabulary of Turkish Language Learners: Home Documentary
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7068187
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:267 | Downloaded: 161

Dr.Öğr.Üyesi. Gülsevim CAN GÜRBÜZ
Resimde Kurgusal Olarak Gerçekçilik ve Konu Üzerine Bazı Eleştiriler,275-289
Realism As A Fictional Context And Some Criticism On The Subject
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7075440
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:426 | Downloaded: 490