INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Mart 2022

Mart 2022 / Issue:1 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-62483
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Arş.Gör.. Gülhis DUYGUN
Thresholds Formed InbetweenThe Archeological Sites And TheirSurrounding Settlements:The Case Of Perge Ancient City,13-25
Arkeolojik Alanlar ile Çevre Yerleşimler Arasında Oluşan Eşikler: Antik Perge Kenti Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.01.01
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:386 | Downloaded: 261

Doç.Dr.. Seda AYVAZOĞLU
The Establishment Of Turkish Ballet And First Original Works (1940-1970),26-34
Türk Balesi’nin Kuruluşu ve İlk Özgün Eserler (1940-1970)
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.02
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:412 | Downloaded: 367

Doç.Dr.. Didem ERTEN BİLGİÇ ; Yüksek Lisans. Elif KÜÇÜK
Hotel Room Design For 0-6 Age Group Children Users,35-52
0-6 Yaş Grubu Çocuk Kullanıcılar İçin Otel Odası Tasarımı
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.03
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:411 | Downloaded: 294

Doç.Dr.. TERLAN MEHDİYEVA AZIZZADE ; Öğr.Gör.. Nermin JULAR
"Create" Center For Contemporary Art,53-69
“Yarat” Çağdaş Sanat Merkezi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.04
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:409 | Downloaded: 270

Dr.Öğr.Üyesi. Fergana Kocadoru ÖZGÖR
Definitions of "Waste Human" in Contemporary Art,70-79
Günümüz Sanatında “Atık İnsan” Tanımları
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.05
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:384 | Downloaded: 244

Dr.Öğr.Üyesi. M. Ayça ÖNAL
Example Of Intertextical Traces And J. S. Bach Goldberg Variations In Ottoman Music Of The Baroque Period,80-97
Barok Dönem Osmanlı Müziğinde Metinlerarası İzler Ve J. S. Bach Goldberg Varyasyonları Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.06
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:385 | Downloaded: 317