INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Mart 2022

Mart 2022 / Issue:1 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-62483
Editor: Doç. Dr. Şükrü Baştürk
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Arş.Gör.. Gülhis DUYGUN
Thresholds Formed InbetweenThe Archeological Sites And TheirSurrounding Settlements:The Case Of Perge Ancient City,13-25
Arkeolojik Alanlar ile Çevre Yerleşimler Arasında Oluşan Eşikler: Antik Perge Kenti Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.01.01
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:197 | Downloaded: 89

Doç.Dr.. Seda AYVAZOĞLU
The Establishment Of Turkish Ballet And First Original Works (1940-1970),26-34
Türk Balesi’nin Kuruluşu ve İlk Özgün Eserler (1940-1970)
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.02
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:204 | Downloaded: 109

Doç.Dr.. Didem ERTEN BİLGİÇ ; Yüksek Lisans. Elif KÜÇÜK
Hotel Room Design For 0-6 Age Group Children Users,35-52
0-6 Yaş Grubu Çocuk Kullanıcılar İçin Otel Odası Tasarımı
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.03
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:212 | Downloaded: 86

Doç.Dr.. TERLAN MEHDİYEVA AZIZZADE ; Öğr.Gör.. Nermin JULAR
"Create" Center For Contemporary Art,53-69
“Yarat” Çağdaş Sanat Merkezi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.04
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:196 | Downloaded: 88

Dr.Öğr.Üyesi. Fergana Kocadoru ÖZGÖR
Definitions of "Waste Human" in Contemporary Art,70-79
Günümüz Sanatında “Atık İnsan” Tanımları
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.05
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:202 | Downloaded: 90

Dr.Öğr.Üyesi. M. Ayça ÖNAL
Example Of Intertextical Traces And J. S. Bach Goldberg Variations In Ottoman Music Of The Baroque Period,80-97
Barok Dönem Osmanlı Müziğinde Metinlerarası İzler Ve J. S. Bach Goldberg Varyasyonları Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/10.11243/ijhar.07.01.06
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:194 | Downloaded: 94