INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: KIŞ-ARALIK 2021

Aralık 2021 / Issue:4 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Doç.Dr.. Duygu SABANCILAR IŞTIN ; Yüksek Lisans. Zeynep ÜNAL
Nur Koçak And Showcase Paintings,448-460
NUR KOÇAK VE VİTRİN RESİMLERİ
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.025
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:731 | Downloaded: 541

Arş.Gör.. Gonca KATMAN
Biopolitics in Euripides' Bacchae,461-480
EURIPIDES’İN BAKKHALAR’INDA BİYOPOLİTİKA
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.026
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:583 | Downloaded: 0

Prof.Dr.. Birol TAŞ
Some Occupational Safety Problems in Our Country's Agricultural Sector,481-489
ÜLKEMİZ TARIM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN BAZI İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.027
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:538 | Downloaded: 203

Arş.Gör.. Özgür BAYRAKTAR
The Invisible Side of the Capital City: Çinçin and Yenidoğan,490-504
BAŞKENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ÇİNÇİN ve YENİDOĞAN
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.028
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:768 | Downloaded: 0

Doç.Dr.. Saadet AYTİS
Designing Accessible Life for the Mentally Handicapped Beyond Spatial Accessibility: The Case of IZEV ,505-518
MEKÂNSAL ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ÖTESİNDE ZİHİN FARKLI BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR YAŞAMI TASARLAMAK: İZEV ÖRNEĞİ
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.029
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:864 | Downloaded: 604

Prof.Dr.. Neslihan ÖZGENÇ ERDOĞDU ; Doktora. Mustafa Adil ÖZTÜRK ; Yüksek Lisans. Ferhan KESKİN
The Reflections of Post-Colonialism on the Contemporary Art,519-534
DOĞU-BATI SINIRI ÜZERİNDEN POSTKOLONYALİZM VE POSTKOLONYALİZMİN ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMALARI
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.030
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:610 | Downloaded: 0

Araştırmacı. Mesut ÖZTÜRK ; Prof.Dr.. Şenay ŞAHİN ; Arş.Gör.. Ali Kâmil GÜNGÖR
An Examınatıon On Mental Rotatıon And Problem Solvıng Skılls Of Physıcal Educatıon And Sport Teachers: Sample Of Bursa Provınce ,535-547
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MENTAL ROTASYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.031
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:860 | Downloaded: 576

Dr.. Sercan ALABAY
A Proposition for Genius Hour Activity during French Language Teaching Process in the Preparatory Classes: ToonyTool® ,548-559
HAZIRLIK SINIFLARINDA YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİ İÇİN BİR DAHİ SAATİ (GENIUS HOUR) ÖNERİSİ: TOONYTOOL®
DOI: eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.04.032
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:782 | Downloaded: 462