INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Eylül 2021-Güz Dönemi

Eylül 2021 / Issue:3 Volume: 6 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-62483
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü Kaya

Published Papers:
Dr.. Ayşe Gül KABAKCI ; Doç.Dr.. Seda AYVAZOĞLU ; Prof.Dr.. Memduha Gülhal BOZKIR
Determining The Anatomical Locations Of Possible Injuries For Professional Ballet Dancers,301-310
Profesyonel Bale Dansçıları İçin Olası Sakatlanmaların Anatomik Konumlarının Belirlenmesi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.019
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:662 | Downloaded: 320

Prof.Dr.. Emin ATASOY ; Doç.Dr.. Erol KAPLUHAN ; Prof.Dr.. Kulyash Duisenbaevna KAİMULDİNOVA
Multidimensional Geographic Portrait of The Republic of Buryatia,311-347
BURYAT CUMHURİYETİ’NİN ÇOK BOYUTLU COĞRAFİ PORTRESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.020
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:525 | Downloaded: 745

Arş.Gör.. Duygu SEZGİN
Turkish Woman and Visibility in Periodical Publication’s Illustrations from the Ottoman to the Present (Kafa, Masa, Ot Magazine Examples and Reviews),348-369
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SÜRELİ YAYIN İLLÜSTRASYONLARINDA TÜRK KADINI VE GÖRÜNÜRLÜĞÜ (KAFA, MASA, OT DERGİ ÖRNEKLERİ VE DEĞERLENDİRMELER)
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.021
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1007 | Downloaded: 666

Doç.Dr.. Didem ERTEN BİLGİÇ ; Yüksek Lisans. Emine KESKİN
Designing Children's Libraries Suitable For The Visual Perception Development Of Preschool Children,370-400
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMİNE UYGUN TASARLANMASI
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.022
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:568 | Downloaded: 579

Araştırmacı. Zeynep Tuğba ERDEN ; Doç.Dr.. Nigar İPEK EĞİLMEZ
Determination of Middle School Students’ Writing Dispositions,401-416
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.023
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:849 | Downloaded: 573

Dr.Öğr.Üyesi. Sultan SÖKMEN ; Doç.Dr.. Zeynep BALKANAL
Examples Of Sahmeran Fıgures In Anatolıan Art,417.-447
ANADOLU SANATINDA ŞAHMERAN FİGÜRLÜ ÖRNEKLER
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.03.024
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:892 | Downloaded: 1319