INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Crafts in Bursa Pre-Republic and Republic's First Years

International Journal of Humanities and Art Researches June 2016 Year 1 Pages: []
Doç.Dr.. Mehmet KAYA
DOI:

Abstract


Bursa's history since the most ancient times was an important center of economic maintenance. This feature also continued during the reign of the Byzantine and the Ottoman Empire. There is an important contribution in terms of economic activities and crafts.

The diversity of crafts and reveals the diversity of the areas dealt with in the show as well as a structure that strengthens the city's economic structure. Shoemaking, Tanners, cutlery, painting listed among the first ones in the crafts.

The development of crafts and trades unions have an important share of the community. Occupation has created a control mechanism for the maintenance of morality, and has enabled better quality production. Apprentices learn their art under a certain discipline, but also hold an important place in the development of this art as a master of arts teaching.

Crafts can take in two parts, XIX. Century and after the proclamation of the Republic. Shoemaker, Tanners, middlemen, cutlery, painters, match silver processing, are among the major craft. including the pre-Republic period. Some of these crafts with the proclamation of the Republic began to prominence than others. Car manufacturing, Tanners, such as paper should be fine. Crafts splendid condition 16.-19 centuries. It showed in centuries. This is not limited to the development of crafts in this period only in Bursa, which are exported to other cities in the state here, even some of the city has been in the hands of a dominant position in terms of being a pioneer in the development of art. Besides working discipline needed to improve the art of artisans, art considering the morality of the act should be mentioned as an important point. Seeing the master apprentice learning throughout the learning and understanding of the intricacies of art, remarkable in terms of the development of art emerges as a state. Crafts were introduced in the period to leave a mark it works thanks to this development.

XIX. crafts with mechanization Century has entered into a recession. and sells cheaper to mass production with Europe, due to the more expensive products of craftsmen earned by manual labor has led to a reduction of their purchasing power. The first years of the Republic will be discussed in this article as the status of crafts in the city.

Özet


Bursa tarihin en eski dönemlerinden beri ekonomik bakımdan önemli bir merkez olmuştur. Bu özelliği Bizans ve Osmanlı Devleti devrinde de devam etmiştir. Ekonomik faaliyetler bakımından el sanatlarının önemli bir katkısı vardır.

El sanatlarının çeşitliliği hem uğraşılan alanların farklılığını ortaya koymakta, hem de şehrin ekonomik yapısını kuvvetlendiren bir yapı göstermektedir. Kunduracılık, debbağlık, bıçakçılık, boyacılık bu el sanatları içinde ilk akla gelenler arasında sayılabilir.

El sanatlarının gelişmesinde esnaf birlikleri ve cemiyetlerin önemli payı vardır. Meslek ahlakının sürdürülmesinde bir kontrol mekanizması oluşturmuş, hem de daha kaliteli üretime imkan sağlamıştır. Çırakların belli bir disiplin altında sanatlarını öğrenmeleri, aynı zamanda bu sanatı usta olarak öğretmeleri sanat dalının gelişmesinde önemli bir yer tutmuştur.

El sanatları XIX. Yüzyıl sonları ve Cumhuriyetin ilanı sonrası olmak üzere iki kısımda ele almak mümkündür. Kunduracı, debbağ, kabzımal, bıçakçı, boyacı, maçı gümüş işlemeciliği, kağıtçı olmak üzere Cumhuriyet öncesi dönemin belli başlı el sanatları arasında sayılabilir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bu el sanatlarından bazıları diğerlerine göre ön plana çıkmaya başlamıştır. Araba imaları, debbağlık, kağıt imali gibi. El sanatları görkemli durumunu 16.-19. Yüzyıllar arasında göstermiştir. Bu el sanatlarının bu dönem içinde gelişmesi sadece Bursa ile sınırlı kalmamış, buradan devletin diğer şehirlerine ihraç edilen, hatta bazı şehirlerde el sanatlarının gelişmesine öncülük etmesi bakımından belirleyici bir konumu olmuştur. Sanatkarların sanatlarını geliştirmek adına gereken çalışma disiplini yanında, sanat ahlakını da gözeterek hareket etmeleri önemli bir nokta olarak belirtilmelidir. Sanat öğrenen çırak öğrenimi boyunca ustasından görerek ve incelikleriyle kavraması, sanatını geliştirmesi anlamında dikkate değer bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. El sanatlarındaki bu gelişmesi sayesinde döneme iz bırakacak eserler ortaya konulmuştur.

XIX. Yüzyılda makineleşme ile birlikte el sanatları da gerileme içerisine girmiştir. Avrupa’nın seri üretimle daha ucuza mal imal edip satması, zanaatkârların el emeği ile elde ettikleri ürünlerin daha pahalı olması sebebiyle bunların alım gücünün azalmasına neden olmuştur. Bu makalede Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle şehirdeki el sanatlarının durumuna değinilecektir.


Keywords:
Brussa ; Craft in Brussa ; Pre-Republic and Republic’s First Years
Anahtar Kelimeler:
Bursa ; Bursa’da El Sanatları ; Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyetin İlk Yılları

ReferencesSubmitted at: 2019-12-13 20:18:58
Accepted at: 2019-12-13 20:18:58
To Journal: June 2016 Year 1

Author Details:
Mehmet,KAYA ORCID:1 Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

To Reference: KAYA, Mehmet (2016), Crafts in Bursa Pre-Republic and Republic's First Years. International Journal of Humanities and Art Researches,June, Year 1, Issue:1, Volume:1, Pages:

Viewed: 765 Downloaded: 632