INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCHES
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Aralık 2020

Aralık 2020 / Issue:6 Volume: 5 / ISSN: 2687- 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Hülya TAŞ
Technical Editor: Öğr. Gör. Gültekin Erdal

Published Papers:
Prof.Dr.. Kelime Erdal ; Doktora. Esin Karahanoğlu ; Doktora. Hatice Gerekten ; Doktora. Mehmet Mustafa Marangoz ; Arş.Gör.. Meltem Merve Konu
Mother-Father And Youth Models In Youth Period Books,56-67
GENÇLİK DÖNEMİ KİTAPLARINDA ANNE-BABA VE GENÇ MODELLERİ
DOI: https://orcid.org/0000-0001-8205-2530
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1068 | Downloaded: 121

Prof.Dr.. Emin ATASOY
Tourism Symbol Of The Philippines Republic: The Boracay Island,68-80
Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası
DOI: https://orcid.org/ 0000-0002-1473-7420
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:277 | Downloaded: 167

Arş.Gör.. Sinem GÜNEŞ ; Doç.Dr.. Deniz DEMİRARSLAN
Sustainability and Environmental Approaches in Furniture Design,81-99
Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar
DOI: https://orcid.org/0000-0001-9071-9913
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:282 | Downloaded: 383

Araştırmacı. Gülizar KAYA ; Doç.Dr.. Ersin ŞAHİN ; Prof.Dr.. Rüçhan ÖZKILIÇ UZ
Determination of ScienceTeachers' Opinions on STEM Educationand Applications (Bursa Province Case),100-113
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimi ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Bursa İli Örneği)
DOI: https://orcid.org/0000-0002-7750-8406
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:411 | Downloaded: 100