INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research

 

Latest Journal: Professor Dr. Şeref Kara Special Issue

February, Year 4 / Issue:3 Volume: 3 / ISSN: 2687- 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Prof. Dr. Hülya TAŞ
Technical Editor: Gültekin Erdal

Published Papers:
Öğr.Gör.. Emel Kara ; Doç.Dr.. Halil Kara
Letter To Prof. Dr. Şeref Kara,10-16
PROF. DR. ŞEREF KARA’YA MEKTUP
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:2013 | Downloaded: 1113

Prof.Dr.. Mustafa Cemiloğlu
The teaching of Values in Turkish Language and Literature Course,17-23
Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Değerler Öğretimi
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:805 | Downloaded: 512

Dr.Öğr.Üyesi. Selma Güleç ; Öğr.Gör.. Muhammed Nafiz Hüdavendigar
Examination of The Postgraduate Theses Prepared Under The Title of Literacy Skills In The field of Social Studies Education,24-36
Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Okuryazarlık Becerisi Başlığında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:934 | Downloaded: 586

Dr.Öğr.Üyesi. Mine ARTU MUTLUGÜN ; Arş.Gör.. Yasemin TOPUZ
New Position of Storrytelling in the Context of Digital Narration,37-45
DİJİTAL ANLATI BAĞLAMINDA HİKÂYECİLİĞİN YENİ KONUMU
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1064 | Downloaded: 577

Doç.Dr.. Gülay Durmaz
An Eighteenth Century Work: Şâkir Ahmed and His Divan,46-52
18. YÜZYILA AİT BİR ESER: ŞÂKİR AHMED BEY VE DİVANI
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1060 | Downloaded: 1409

Doç.Dr.. Süleyman Eroğlu
Two Poetical Histories Mentioning the Ottomans' Eastern Expeditions in the Period of Sultan Murâd III: Âsafî’s Şecâat-nâme and Harîmî’s Gonca-i Bâğ-i Murâd,53-64
Sultan Iıı. Murâd Dönemi Osmanlı Şark Seferleri’ni İhtiva Eden İki Manzum Tarih: Âsafî’nin Şecâat-Nâme’si Ve Harîmî’nin Gonca-İ Bâğ-I Murâd’ı
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:680 | Downloaded: 481

Dr.Öğr.Üyesi. Levent Ali Çanaklı
The Language of The Novel Love,65-76
Aşk Romanının Dili
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:2297 | Downloaded: 824

Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim İmran Öztahtalı ; Öğr.Gör.. Şebnem TELCİ DERELİ
Determination Of Demographic Factors Affecting The Theater’s Monitoring Request For İzmit Municipality Personnel,77-83
İZMİT BELEDİYESİ PERSONELİNİN TİYATRO İZLEME TALEBİNE ETKİ EDEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1509 | Downloaded: 894

Dr.Öğr.Üyesi. Minara Aliyeva Çınar
Linguistic Characteristics Of The Folktales Compiled By Âşık Şevki Halıcı,84-93
ÂŞIK ŞEVKİ HALICI'DAN DERLENEN HALK HİKÂYELERİNİN DİL ÖZELLİKLERİ
DOI:
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:1148 | Downloaded: 1001