INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Aralık 2022

Aralık 2022 / Issue:4 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Şükrü KAYA

Published Papers:
Prof.Dr.. Cemile Arzu AYTEKİN ; Doktora. Aşkın BAHADIR
On Linguistic Ambıguity (Disconnection) In Contemporary Art In The Context Of Foucault's Concepts Of Resemblance And Similtude,290
Foucault’nun Benzeyiş ve Andırış Kavramları Bağlamında Çağdaş Sanatta Dilsel Belirsizlik (Kopukluk)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7394147
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:682 | Downloaded: 462

Doktora. Cemre Can AKKAYA ; Dr.Öğr.Üyesi. Bülent DURAN ; Doktora. Meltem DÜZGÜN ; Doktora. İlyas EGE
The Effect of 8-Week Circular Training on Speed, Quickness and Agility Parameters in 8-10 Year Old Tennis Players,306
8-10 Yaş Tenisçilerde 8 Haftalık Dairesel Antrenmanın Sürat, Çabukluk ve Çeviklik Parametreleri Üzerine Etkisi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7401418
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:279 | Downloaded: 255

Öğr.Gör.. Sevil ÇIRAKOĞLU KELLECİ ; Prof.Dr.. Birol TAŞ
The Effect Of Occupational Health and Safety Educatıon on the Knowledge and Awareness of Landscape and Ornamental Cultıvatıon Program Students ,317
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Öğrencilerinin Bilgi ve Farkındalıklarına Olan Etkisi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7396147
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:719 | Downloaded: 428

Yüksek Lisans. Elif TATARİ ; Doç.Dr.. Irmak BAYBURTLU
Biomimetics in Textile and Clothing: Visual and Functional Effects,330
Tekstil ve Giyimde Biyomimetik: Görsel ve İşlevsel Etkiler
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7394172
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:373 | Downloaded: 320

Dr.Öğr.Üyesi. Huzeyfe BİLGE
English Examining Turkish Teacher Candidates’ Alphabet and Spelling Knowledge,349
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alfabe ve Heceleme Bilgilerinin İncelenmesi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7394230
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:700 | Downloaded: 499

Dr.Öğr.Üyesi. Volkan DEMİR
The Effect of Poetry Therapy on Individuals' Trait Anger and Self-Esteem Levels ,362
Şiir Terapisinin Bireylerin Sürekli Öfke ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7396194
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:528 | Downloaded: 507

Doç.Dr.. Erol OGUR
The Opinions Of Prospective Turkish Teachers Towards Speech Training Course,373
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7396664
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:305 | Downloaded: 256

Prof.Dr.. Sezin TÜRK KAYA ; Doç.Dr.. Berna COŞKUN ONAN ; Doç.Dr.. Meryem UZUNOĞLU
Alternative Searches and Practice Examples in Colography Technique,388
Kolografi Tekniğinde Alternatif Arayışlar ve Uygulama Örnekleri
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7415685
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:296 | Downloaded: 182