INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: Haziran 2022

Haziran 2022 / Issue:2 Volume: 7 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Araştırmacı. Yahya ŞENTÜRK
Opinions Of Social Studies Teachers About Entrepreneurship Teaching,98-132
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Girişimcilik Eğitimine İlişkin Görüşleri
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.07
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:393 | Downloaded: 262

Doktora. Elif Burcu ULUN
Values Education in Children's Novels of Cahit Ucuk,133-145
Cahit Uçuk’un Çocuk Romanlarında Değerler Eğitimi
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.08
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:379 | Downloaded: 249

Doç.Dr.. Songül ARAL
Malatya Winged Rug Weaves,146-168
Malatya Kanatlı Kilim Dokumaları
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.09
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:362 | Downloaded: 304

Doç.Dr.. Meral BATUR ; Yüksek Lisans. Alparslan BAŞDOĞAN
The Reflection Of The God Pan Symbol In Greek Mythology In The Context Of Nature On The Art Of Painting ,169-182
Yunan Mitolojisindeki Tanrı Pan Sembolünün Doğa Bağlamında Resim Sanatına Yansıması
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.10
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:517 | Downloaded: 1217

Dr.. Gökçe Aysun KILIÇ
Printmaking in the Light of Futurism: The Case of the Grosvenor School of Modern Art,183-194
Fütürizm Işığında Baskıresim: Grosvenor Modern Sanat Okulu Örneği
DOI: http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.07.02.11
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:369 | Downloaded: 310